search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Ahola, Mikael: Offentlighet eller sekretess : handläggningen steg för steg (Norstedts juridik. 341 s.)

Bodansky, Daniel: International climate change law / Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Lavanya Rajamani (Oxford Univ. Press. 2017. 374 s.)

European Union law / edited by Catherine Barnard, Steve Peers (2. ed. Oxford Univ. Press, 2017. 853 s.)

Festskrift til Mads Bryde Andersen / Henrik Udsen, Jan Schans Christensen, Jesper Lau Hansen, Torsten Iversen og Linda Nielsen, red. (København : Jurist-og Økonomforbundet. 797 s.)

Holke, Dan: Medbestämmandelagen : med kommentar / Dan Holke, Erland Olauson (7. uppl. Studentlitteratur. 462 s. Arbetsrättsbiblioteket)

Karlsson-Tuula, Marie: Den skuldsatta damen : några insolvensrättsliga spörsmål / Marie Karlsson-Tuula ; under medverkan av Annina H. Persson (Örebro universitet. 187 s.)

Kuttenkeuler, Anne: Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler : en kommentar (Norstedts juridik. 307 s. Gula biblioteket)

Lidén, Moa: Confirmation bias in criminal cases (Department of Law, Uppsala University. Ca 430 s. Diss. Uppsala universitet, 2018)

Market abuse regulation : commentary and annotated guide / edited by Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (Oxford Univ. Press, 2017. 554 s.)

Sandén, Hans-Olof: Brottsdatalagen : en kommentar (Norstedts juridik. 253 s. Gula biblioteket)

Sandgren, Claes: Förlåt, det är Göran som är död : en brottslig satir (Jure. 245 s.)

Schéele, Eva von: Barnets egendom : en vägledning om förvaltning av barns egendom (Norstedts juridik. 154 s.)

Schelin, Johan: Kritiska perspektiv på rätten (Poseidon förlag. 117 s. Skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ; 85)

Sjöberg , Gustaf: Reglering av banker (Jure. 527 s.)

Skogvang, Susann Funderud: Samerett (3. utg. Oslo : Universitetsforl., 2017. 351 s.)

Sterzel, Fredrik: Finansmakten i författningen (2. uppl. Iustus. 215 s.)

Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer /
Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Malou Larsson Klevhill, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman (Jure. 304 s.)

Woxholth, Geir: Selskapsrett (6. utg. Oslo : Gyldendal juridisk. 442 s.)

Ågren, Jack: Straffansvar / Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg (10. uppl. Norstedts juridik. 209 s.)

Annons
Annons