search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om rekryteringen av ny generalsekreterare

Strax före jul fattade Advokatsamfundets styrelse beslut om att anställa en ny generalsekreterare, Mia Edwall Insulander. Det är ingen vardagshändelse precis; senast det skedde var för 19 år sedan när Anne Ramberg anställdes.

När jag sommaren 2017 valdes till ordförande i styrelsen för en tid om två år stod det klart för mig att min och styrelsens absolut viktigaste uppgift under mandatperioden var rekryteringen av en ny generalsekreterare.

Visserligen går Anne Ramberg i pension först i augusti 2019 men jag ville att vi skulle vara ute i mycket god tid med att söka en efterträdare, inte minst för att den personen i god ordning skulle kunna avveckla sin nuvarande verksamhet; man kan ju inte avsluta en advokatrörelse över natten.

Arbetet inleddes därför redan i början av 2018 med att inom styrelsen utse en rekryteringsgrupp som skulle bereda frågan. Vi knöt också till oss rekryteringskonsulten Fredrik Hillelson vid Novare, med vilken gruppen kom att arbeta mycket nära.

Under mars månad inhämtade gruppen synpunkter från ordförandena i samfundets sju regionala avdelningar om utformningen av tjänsten och lämplig kandidatprofil. Så skedde också med nuvarande generalsekreterare och ytterligare några av kansliets tjänstemän. Dessa frågor diskuterades därefter mycket ingående vid ett styrelsemöte i april månad.

När det gäller tjänstens utformning rådde enighet om att generalsekreteraren även fortsättningsvis ska ha en utåtriktad roll och vara advokatkårens huvudsakliga ansikte mot omvärlden. Likaså var styrelsen enig om att tjänsten ska förbli en tillsvidareanställning. När det gällde den nya generalsekreterarens profil beslutade styrelsen om ett antal kriterier som skulle vara vägledande vid urvalet, väl medveten om att det knappast skulle finnas någon som uppfyllde varje kriterium. Ett av de viktigaste var att den nya generalsekreteraren skulle ha varit praktiskt verksam på advokatbyrå under relativt lång tid. Ytterligare ett viktigt kriterium – givet den utåtriktade rollen – var att personen skulle kunna uppträda obehindrat i mediala sammanhang och helst redan från början ha viss medieerfarenhet. Vi bestämde också att varken ålder eller kön skulle inverka på valet.

Tjänsten utannonserades i maj med sista ansökningsdag i slutet av augusti.

Redan innan vi gick ut med annonsen hade jag bett styrelsens ledamöter och avdelningsordförandena att under hand komma med förslag på tänkbara kandidater. Så skedde också och jag överlämnade en lista med ett tiotal namn till Novare inför den fortsatta processen. Till Novare kom sedermera ytterligare förslag på tänkbara kandidater.

När rekryteringsgruppen och Novare samlades efter sommaren enades vi om att cirka 20 personer – de som hade sökt tjänsten samt vissa av dem som hade föreslagits – skulle kontaktas. Så skedde under september och oktober. Den fortsatta processen ledde fram till att vi så småningom hade en short list med flera mycket starka kandidater. Styrelsen fattade ett enhälligt beslut vid styrelsemöte den 7 december att utse Mia Edwall Insulander.

Mia är 45 år. Hon är delägare i den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lindh i Stockholm. Hon har varit anställd vid byrån sedan 2001. Hennes huvudsakliga verksamhetsområde är familjerätt. Hon är också – sedan 1 juli 2017 – ledamot av Advokatsamfundets styrelse. Hon medverkar regelbundet som expert på familjerätt i TV4:s Nyhetsmorgon.

Mia kommer att tillträda tjänsten som generalsekreterare den 1 september i år, när Anne Ramberg efter nästan två decennier går i pension.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons