search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Arvidsson och Maunsbach årets Heijne-pristagare

Forskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach är årets mottagare när Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning delar ut ett pris för framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen.

Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach, både verksamma vid Lunds universitet, får vardera 100 000 kronor av Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Enligt stiftelsen har de båda genom sina doktorsavhandlingar och därefter utförda arbeten ”gjort framstående insatser som avsett juridiska kärnområden och centrala och grundläggande frågor”.

Niklas Arvidsson är särskilt inriktad på förmögenhetsrätt och associationsrätt. Just nu skriver han bland annat en artikel om privata sedvanors status och rättsverkningar inom förmögenhetsrätten samt två artiklar om entreprenadrätt (tillsammans med Per Samuelsson vid juridiska fakulteten i Lund). Dessutom arbetar han med en principiellt inriktad kommentar till skuldebrevslagen (tillsammans med Johan Adestam vid Örebro universitet).

– Jag uppfattar priset som en mycket glädjande bekräftelse av att min forskning uppskattas. God rättsvetenskap är starkt beroende av att forskaren vårdar sin kreativitet och nyfikenhet och för att lyckas med detta är det av stor betydelse när ansträngningarna uppmärksammas i ett vidare sammanhang än kretsen av de närmast sörjande, säger Niklas Arvidsson.

Lotta Maunsbach disputerade inom processrätten, och har framför allt intresserat sig för civilrätt och processrätt och då främst de problem som uppkommer i gränslandet mellan dessa discipliner. Just nu planerar Lotta Maunsbach för ett process- och skiljemannarättsligt projekt där ”fel i rättskipningen” står i fokus. Projektet har arbetsnamnet ”Lagakraftvunnet men ändå angripbart” och handlar om olika situationer där det under den rättsliga processen inför domstol eller skiljenämnd har förekommit felaktigheter av olika slag som gör att ett lagakraftvunnet avgörande kan rivas upp. Maunsbach är också delaktig i projektet Kirurgens perspektiv, ett omfattande samverkans- och innovationsprojekt som finansieras av Vinnova, med syfte att utveckla en helt ny robotkirurgi och teknik för hjärtoperationer.

– Jag är mycket hedrad och glad över priset och att mina forskningsämnen och forskningsfrågor uppmärksammas. Det stärker mig i min uppfattning att forskning inom juridikens kärnämnen civilrätt och processrätt är viktigt. Det ger mig inspiration och motivation att fortsätta beforska dessa områden, säger Lotta Maunsbach.

Annons
Annons