search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

EU-domstolen: Huvudduk på arbetet

En receptionist anställd av företaget G4S i Belgien började bära huvudduk på arbetet, trots att företaget hade ett förbud mot bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbetsplatsen. Receptionisten Samira Achbita sades upp, och vände sig till domstol. Frågan gick ända upp till Belgiens högsta domstol, som begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen om huruvida ett förbud mot religiösa symboler utgjorde diskriminering.

EU-domstolen fann att en policy som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbetsplatsen kan utgöra indirekt diskriminering, så vida inte regeln är ”objektivt motiverad av ett berättigat mål, såsom arbetsgivarens tillämpning i förbindelserna med sina kunder av en policy om politisk, filosofisk och religiös neutralitet, och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera”.

EU-domstolen: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot G4S Secure Solutions NV (mål C-157/15)

Annons
Annons