search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Förvaltningsrätten i Malmö: Böneutrop i Växjö

Frågan om böneutrop från moskén i Växjö prövades av Polismyndigheten enligt ordningslagen.

Polisen beviljade tillstånd till 3 minuters och 45 sekunders böneutrop varje fredag från moskén via högtalare, med fastställda gränsvärden för ljudnivån. Detta överklagades av en stor mängd människor. Förvaltningsrätten prövade fem överklaganden, och avvisade övriga eftersom personerna inte ansågs vara påverkade av böneutropen.

Förvaltningsrätten prövade utropen med hänsyn till religionsfriheten i regeringsformen och Europakonventionen, men avvisade samtliga överklaganden. Böneutropen ansågs inte strida mot religionsfriheten, då den innebär att ingen får tvingas av det allmänna till en viss religion, men däremot inte någon rätt att slippa uppleva religionsutövning. Förvaltningsrätten ansåg det inte heller motiverat att stoppa utropen med hänsyn till ordningslagen.

Två av domarna är överklagade till kammarrätten.

Förvaltningsrätten i Malmö, dom 21/11 2018, i mål nr 5953-18, 6390-18, 6400-18, 6407-18, 6568-18.

Annons
Annons