search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Europadomstolen: Heltäckande slöja

Den klagande hävdade att det franska förbudet mot att bära heltäckande slöja, infört 2010, stred mot artiklarna. 3, 8, 9 och 11 i Europakonventionen. 

Europadomstolen fann att förbudet kunde vara ”nödvändigt i ett demokratiskt
samhälle”, och därmed inte kränkte klagandens rättigheter. Särskild vikt fästes vid staternas stora tolkningsutrymme på området. Rätten hänvisade till den franska principen ”leva tillsammans” och behovet av att skydda andra personers fri- och
rättigheter.

Domarna Angelika Nußberger och svenska Helena Jäderblom var skiljaktiga, och ansåg att förbudet innebar en kränkning av artikel 8 och 9. Enligt de båda domarna offrades ”konkreta individuella rättigheter som garanteras av konventionen till förmån för abstrakta principer.” Europadomstolen:

S.A.S./Frankrike, Europadomstolen (stor kammare) 1 juli 2014

Annons
Annons