search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Amsterdam satsar på internationella tvister

Amsterdam tar upp tävlan om de internationella tvisterna med städer som New York och London. Nederländernas internationella handelsdomstol öppnade portarna den 1 januari 2019. 

Den 11 december beslutade Nederländernas parlament formellt om att inrätta den nya 
internationella handelsdomstolen, NCC, i Amsterdam. Samtliga partier stod bakom beslutet. Planerna på en domstol för internationella kommersiella tvister formulerades dock redan 2014.

Den nya domstolen öppnade i januari, och är inriktad på stora och komplexa internationella tvister. En process inför domstolen förutsätter att parterna är eniga om att lösa sin tvist där. Rättegångsspråket är normalt engelska, och processen styrs av nederländsk
lag och NCC:s egna regler.

Den nya domstolen har två instanser, den första placerad vid Amsterdams distriktsdomstol medan andra instans utgör en avdelning vid Amsterdams appellationsdomstol.

Nederländernas rättssystem har ett gott rykte internationellt, både för sin rättssäkerhet och för att domstolarna är förhållandevis snabba. Målet med domstolen har också varit att erbjuda tvistelösning till en rimlig kostnad. Avgiften för en process i första instans är satt till 15 000 euro, och i andra instans 20 000 euro.

Den nya engelskspråkiga domstolen i Nederländerna är bara en av flera satsningar på den europeiska kontinenten just nu, för att skapa engelskspråkiga alternativ till London som säte för kommersiella tvister. Även i Paris, Bryssel och Frankfurt planeras eller finns redan engelskspråkiga domstolsavdelningar för civilmål.

Annons
Annons