search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag om personuppgifter i försvaret kräver översyn

Advokatsamfundet avstyrker förslag om nya regler för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter. 

Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt har inte tillräckligt beaktat kraven på skydd för den personliga integriteten hos de personer vilkas uppgifter behandlas. Det anser Advokatsamfundet, som i sitt remissvar avstyrker utredningens förslag till nya lagar och förordningar för personuppgiftsbehandling inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Advokatsamfundet skriver i remissvaret att man har full förståelse för att samhället och myndigheterna behöver tillgång till olika typer av uppgifter för att kunna skydda Sverige mot hot. De föreslagna nya reglerna har dock flera brister, och behöver ses över ytterligare, enligt samfundet.

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Annons
Annons