search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 1 2019 Årgång 85
Nr 1 2019 Årgång 85

Fokus

Svåra avvägningar när tron möter juridiken

På några årtionden har Sverige gått från ett homogent samhälle med statskyrka till det mångreligiösa land Sverige i dag är. Med mångfalden dyker nya frågor upp inom rättsväsendet. Debattens vågor går höga om böneutrop i svenska städer, huvudduk på arbetet eller vägran att utföra vissa arbetsuppgifter.

Läs mer

Ledare

Globalist eller nationalist? – Det är frågan 2019

När denna tidning kommer ut har vi en av riksdagen accepterad regering. Regeringsfrågan har i hög grad handlat om... Läs mer

Gästkrönika

”Två läsk och fyra tunna” eller om att leta fram spännande rättsliga saker ur sin gamla ryggsäck…

Citatet i rubriken är inte alls en inköpsvariant på fyra Bugg och en Coca-Cola utan, som jag nu minns det, innehållet i... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Gemensam framtidstro

I november delades Stockholm Human Rights Award ut för tionde gången då det överlämnades av Anne Ramberg vid en högtidlig och gripande ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen tilldelades Thomas Buergenthal, professor i juridik och domare (läs mer på s. 16).

Samtliga pristagare under de gångna åren har varit färgstarka och dynamiska personligheter. Flera av dem tillhör den skara av pionjärer som bidragit till den globala framväxten efter andra världskriget av mänskliga rättigheter, den internationella straffrätten och folkrätten.

Trots att mottagarna av Stockholm Human Rights Award är en heterogen skara är det påtagligt hur mycket de har gemensamt. De ser problem som världen plågas av på ett likartat sätt, där de stora hoten är de globala miljö- och klimatförändringarna, spridning av extremistideologier och terrorism, och tillbakagången för mänskliga rättigheter i många länder under senare år.

Men de har även mer gemensamt. De är mer eller mindre orubbliga i sin tro på att det går att vända en negativ utveckling. Flera av pristagarna anser att de är realister snarare än optimister, men att det avgörande är att ha inställningen att saker och ting går att lösa bara viljan finns. De betonar också betydelsen av gränsöverskridande samarbete, ett starkt FN och kraftfulla internationella tribunaler och domstolar. Flera lyfter också fram betydelsen av advokater som bidrar till stärkta mänskliga rättigheter och demokrati.

Även deras framtidstro är i mångt och mycket densamma. Trots de allvarliga hot som världen i dag står inför och tillbakagångarna för mänskliga rättigheter i många länder under senare år så anser pristagarna att utvecklingen går åt rätt håll, även om den inte är rätlinjig.

Vi går mot bättre tider, vad olyckskorparna än må kraxa!

Tom Knutson Chefredaktör