search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”The Seat” ska ge framtida medarbetare en bild av Vinge

 Advokatfirman Vinge tar till nya grepp för att attrahera medarbetare. I filmen The seat tillverkas en speciell stol, tänkt för nyanställda på byrån. Huvudrollen spelas av Vinges managing partner och vd Maria-Pia Hope.

Vinge har gett sig in i filmbranschen. Varför har ni valt detta sätt att kommunicera?
– Vi ville tränga igenom bruset och berätta för framtida Vingemedarbetare om något vi tycker är viktigt.

Är alla skådespelarna medarbetare på Vinge?
– Alla roller utom konstnären och hans assistenter spelas av Vingemedarbetare. Det är allt som allt 18 personer från olika delar av organisationen som bär björkar, svarvar stammar och deltar i märkliga telefonmöten.

Vilka reaktioner har ni fått från kolleger och klienter?
– Det har strömmat in väldigt många glada tillrop om både innehåll och utformning från bransch och klienter. Viktigare ändå är att våra medarbetare och juridikstudenterna verkar uppskatta det vi har att säga.

Filmen handlar om en speciell stol, vikt för nya anställda på byrån. Vilket är budskapet?
– Vi ville ge framtida medarbetare en tydlig bild av Vinge som en organisation med individen och individens förmåga i centrum. För oss är det viktigt att medarbetarna får påverka i sitt arbete, får växa i sitt yrke och får vara sig själva. Vi ville också visa den glädje och värme som är en del av vår företagskultur.

Vad vill ni åstadkomma genom att ge nyanställda en plats i styrelsen?
– Tanken är att platsen för den senast anställda ska ge ledningsgruppen ständig tillgång till ett utifrånperspektiv och dra nytta av de nya idéer och kompetenser som flödar in i företaget.

Annons
Annons