search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Stora skillnader i ordförandens roll i olika skiljedomskulturer

Advokaterna Christer Danielsson och Claes Zettermarck diskuterade hur ordföranden i en svensk skiljenämnd bör agera i olika situationer.

Claes Zettermarck konstaterade att rollen som ordförande i en skiljenämnd innebär att man ska förhålla sig till två grupper: medskiljemännen och partsombuden. Uppdraget är att leverera en skiljedom som inte med framgång kan klandras.

För 15–20 år sedan var det regel att ordföranden anlitade en juridiskt utbildad sekreterare, berättade Christer Danielsson. Men i dag händer det sällan. Det beror på motstånd i ombudskåren:

– Ombuden är rädda för att ordföranden inte är 100 procent påläst, om sekreteraren gör för mycket av jobbet, förklarade Christer Danielsson.

Han varnade också för att som ordförande kommunicera enskilt med partsombud. Samtliga ska vara med i tråden när man skickar e-post.

– Men ordföranden kan ha kontakt med båda ombuden samtidigt utan att medskiljemännen är med, menade Claes Zettermarck.

Det inledande första mötet hålls numera oftast på telefon. Ordföranden bör skicka ut agenda i förväg. På agendan ska alltid stå en fullständig tidsplan fram till och med slutförhandlingen. Viktigt är att bestämma dagar för slutförhandlingen vid den första konferensen.

– Det är den absolut viktigaste frågan, sa Christer Danielsson.

Resultatet av den inledande planeringskonferensen är ”Procedural Order no 1”. I svenska förfaranden är det ganska enkelt, bara ett e-postmeddelande eller ett kort dokument med en tidsplan och ordningsregler för förfarandet. I internationella förfaranden är dokumentet ofta 20–25 sidor!

– En viktig fråga att ta ställning till vid konferensen är om skriftliga vittnesutsagor ska förekomma. Det påverkar hela processen, sa Claes Zettermarck.

Christer Danielsson förklarade att skriftliga vittnesutsagor nästan alltid finns i internationella förfaranden, men sällan i svenska förfaranden.

– Inhemskt skiljeförfarande är på det sättet likt en rättegång. Det är sällan viktiga vittnen inte uppträder fullt ut vid förhandlingen, sa han.

Claes Zettermarck framhöll att ordföranden måste ta reda på om någon av parterna förutser en begäran om edition.

– I stora förfaranden är det nästan alltid edition. Det har blivit oerhört vanligt, sa Christer Danielsson.

Claes Zettermarck förordade att man ska se till att få besked från parterna och klara av editionsfrågan i ett separat spår så fort som möjligt.

– Risken är stor att tidplanen inte fungerar annars, sa han.

I traditionella svenska skiljeförfaranden har skriftväxlingen sett ut ungefär som i en domstolsprocess.

Christer Danielsson menade att svenskt skiljeförfarande har påverkats av internationella förfaranden och att det finns en tendens att de blir mer framtunga.

– Erfarna ordförande vill att du skriver allt i käromålet, K1, och ger in allt du vill åberopa. Samma sak i svaromålet, S1. Därefter ska i princip K2 och S2 vara responsiva, sa Christer Danielsson.

I princip är det alltid ordföranden som upprättar reciten. Till den fogas sedan bara domskälen.

– När skiljenämnden samlas inför slutförhandlingen, ska det som miniminivå finnas ett av ordföranden sammanställt dokument som visar yrkanden och grunder. Det ska inte vara någon tvekan om vad parterna yrkar, sa Claes Zettermarck.

Ska ordföranden ställa frågor? Där råder olika skiljedomskulturer i Europa.

– I en del länder frågar ordföranden oerhört mycket och är rent inkvisitorisk på ett sätt som gör att vi blir förbluffade, sa Christer Danielsson.

I den svenska skiljedomskulturen ställer ordföranden frågor bara för att vara säker på att man förstår vad parterna har sagt, och ingenting därutöver.

Christer Danielsson tyckte inte att skiljenämnden ska ha överläggning omedelbart efter slutförhandlingen.

– Man bör vänta några dagar, så alla hinner tänka, sa han.

Christer Danielsson och Claes Zettermarck var överens om att ordföranden ska låta medskiljemännen tala först vid överläggningen, och lyssna på dem utan att säga någonting om sin egen uppfattning. ¶

Annons
Annons
Annons