search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så tycker de biträdande juristerna om advokatkurserna

Emeli Molin Mannheimer Swartling, Göteborg 
Har gått delkurs 1

Vad tycker du om advokatkurserna?
– Jag har deltagit i delkurs 1 och tycker att kursen är jättebra, verkligen lärorik och givande.

Vad har varit bäst och sämst?
– Det bästa med kursen är att den innehåller mycket värdefull information och intressanta frågeställningar som man kan applicera och få användning av i det vardagliga arbetet på byrån. Upplägget där föreläsningar kombineras med gruppövningar är bra eftersom man då får möjlighet att själv identifiera och bedöma ett flertal advokatetiska frågeställningar i olika situationer. Jag har svårt att komma på något som var mindre bra eftersom mitt helhetsintryck är att det verkligen är en jättebra kurs på alla fronter, men om jag ska nämna något skulle man kunna byta gruppmedlemmar i övningstillfällena för att lära känna och diskutera frågorna med så många deltagare som möjligt.

Vad tycker du om att på det här viset gå kurs tillsammans med jurister från många olika typer av verksamheter?
– Det var otroligt givande eftersom man får möjlighet att få en inblick i hur en arbetsdag kan se ut för en annan jurist verksam inom en annan typ av verksamhet. Föreläsningarna är även anpassade utifrån det vilket gör att man får en förståelse för att advokatetiken kan skilja sig åt i vissa situationer om man jobbar på till exempel en affärsjuridisk byrå jämfört med en humanjuridisk byrå.

Känns kurserna relevanta för din praktiska verksamhet på byrån?
– Delkurs 1 som jag gått hittills var mycket relevant för mig i mitt vardagliga arbete, nu förstår man problematiken bakom samt har möjlighet att själv identifiera potentiella jävssituationer och liknande.

Oscar Hillman Crusner Advokatbyrå AB, Linköping
Har gått delkurs 1-3

Vad tycker du om advokatkurserna?
– Jag har uppskattat alla tre kurserna och de olika inriktningar som de tar sikte på. Att vara iväg på tredagars internat hjälper en att ta till sig utbildningsmomenten och att knyta nya kontakter med de andra kursdeltagarna.

Vad har varit bäst och sämst?
– Bäst var det moment på delkurs 1 där man noggrant går igenom jäv inom ramen för god advokatsed. Den kunskapen har varit otroligt nyttig för mig och jag tycker att alla som börjar på byrå borde gå delkurs 1 inom de första 6 månaderna.

– Sämst var examinationen i konstitutionell rätt! Kursen var i sig intressant och värdefull, framför allt hur man som praktiker kan använda konstitutionell rätt i sitt dagliga arbete, men jag klarade tentan på termin 1 på juristprogrammet och förstår inte varför jag måste bevisa det igen för Advokatsamfundet.

Vad tycker du om att på det här viset gå kurs tillsammans med jurister från många olika typer av verksamheter?
– Jag märker att samfundet strävat efter bredd i utbildningsmomenten av just den anledningen. Jag tycker att diskussioner får nya perspektiv när deltagare från olika verksamhetsgrenar träffas och tar sig an olika övningar. Man får också en större förståelse för de vitt skilda delarna av vår kår vilket jag tror är en nyttigt.

Känns kurserna relevanta för din praktiska verksamhet på byrån?
– Ja, mycket har absolut varit relevant för mig som jobbar med humanjuridik och efter dessa kurser känner jag mig bättre rustad för att exempelvis processa i domstol. 

Annons
Annons