search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser 2018 (Iustus. 356 s.)

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn (3. utg. Svensk byggtjänst. 176 s.)

Arbetsrättsliga föreningen 60 år : LAS 40 år : anföranden vid sammankomst 21 januari 2015 i Stockholm / Ronnie Eklund, red. (Jure. 57 s. Arbetsrättsliga föreningens skrifter ; 9)

Arvidsson, Niklas: Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument / Niklas Arvidsson och Per Samuelsson (Norstedts juridik. 261 s.)

Asp, Petter: Truman & the fat man : en text om doktrinen om dubbel effekt (Thales.
135 s.)

Ekelöf, Per Olof: Rättegång. H. 3 / Per Olof Ekelöf et al. (8. uppl. Norstedts juridik. 372 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 27)

Englund, Ellinor: LSS-boken : stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma / Ellinor Englund, Ylva LIndblom (Norstedts juridik. 286 s.)

Finlands lag 2018 (Helsingfors : Alma Talent. 3276 s.)

Gustafsson, Annika: Exploateringsavtal / Annika Gustafsson, Marianne Carlbring (Studentlitteratur. 120 s.)

Hambre, Anna-Maria: Fördjupad dialog : en studie av Skatteverkets arbetsform fördjupad dialog ur ett svenskt offentligrättsligt perspektiv (Iustus. 190 s.)

Jerkø, Markus: Bevisvurderingens rettslige rammer : bevistema, bevisbyrde, beviskrav (Oslo : Universitetsforl., 2017. 481 s.)

Johansson, Svante O.: Valrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen (Jure. 242 s.)

Karlsson, Per: Svensk kontroll av företagsförvärv (Norstedts juridik. 312 s.)

Kriminologi och poliskunskap : mötet mellan forskning och praktik / Peter Lindström, Ulf Sempert, red. (Studentlitteratur. 231 s.)

Larsson, Monica: LSS 2018 / Monica Larsson, Lars G Larsson (Komlitt. 195 s.)

Larsson, Nils: Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken / Nils Larsson, Stieg Synnergren (5. uppl. Norstedts juridik. 460 s.)

Law of the European convention on human rights / David Harris et al. (4. ed. Oxford Univ. Press. 986 s.)

Nielsen, Linda: Familieretten / Linda Nielsen, Ingrid Lund-Andersen (8. udg. København : Ex Tuto. 336 s.)

Norros, Olli: Obligationsrätt (Helsingfors : Alma Talent. 782 s. Fiducia ; 7)

Skoljuridik och myndighetsutövning : några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan / redaktörer: Lotta Lerwall, Sverker Scheutz ­(Iustus. 258 s.)

Sobocki, Rickard: Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt : en kommentar (Norstedts juridik. 183 s. Gula biblioteket)

Steiner, Eva: French law : a comparative approach (2. ed. Oxford Univ. Press. 312 s.)

Annons
Annons