search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

CCBE-oro över planer på nya migrantcenter

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uttryckte i ett uttalande i oktober sin oro över EU:s planer på nya kontrollerade center och regionala landstigningsarrange­mang.

Tanken inom EU är att skapa vad man kallar kontrollerade center i frivilliga medlemsländer där migranter som anländer till EU ska kontrolleras för bland annat huruvida de har asylskäl. På motsvarande sätt planeras regionala landstigningsarrangemang i exempelvis Nordafrika, dit flyktingar ska sändas tillbaka för att få sina asylskäl kontrollerade.

Sådana planer måste, enligt CCBE, kompletteras med åtgärder för att säkra flyktingarnas rättssäkerhet, i synnerhet rätten till juridisk hjälp i asylprocessen.

Brottsligt att inte få advokat under förhör

Europadomstolen fann i ett storkammaravgörande i början av november att Belgien brutit mot Europakonventionens artikel 6.1 och 6.3 c när en man förhördes av polis utan advokat. Mannen lämnade ett utförligt vittnesmål till polisen utan att ha en försvarare närvarande. Polisen ska inte heller ha informerat tillräckligt tydligt om mannens rätt att inte uttala sig.

Enligt Europadomstolen var bristerna i förundersökningen så allvarliga att mannens rätt till en rättvis rättegång och till en försvarare kränktes.

Beuze mot Belgien (ansökan nr 71409/10)

Annons
Annons