search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Fokus

Norge väljer ny väg

Vägen till att bli advokat har stora likheter i de nordiska länderna. Men i Norge pågår en omdiskuterad omstöpning av advokatutbildningen.

I Norge pågår just nu diskussioner om att förändra advokatutbildningen. Enligt de gällande reglerna krävs följande: 

 • Masterexamen i rättsvetenskap.
 • Två års erfarenhet av juridiskt arbete, som advokatfullmäktig (motsvarande biträdande jurist) på advokatbyrå, vid en domstol, hos åklagare eller som lärare i rättsvetenskap.
 • Erfarenhet av att ha genomfört minst tre huvudförhandlingar av visst omfång i domstol. l
 • Genomförd advokatkurs om sex dagar, och godkänt resultat på den avslutande examen. Kursen kostar 14 500 norska kronor. Kursen och examen arrangeras av Juristenes Utdanningssenter, JUS.

En utredning, Advokatlovsutvalget, har på regeringens uppdrag lämnat över förslag till en ny advokatlag. I betänkandet finns också planer för en ny advokatutbildning.

Advokatlovsutvalget föreslår följande:

 • Kravet på juridisk arbetslivserfarenhet höjs till tre år. I gengäld ska alla typer av juridisk verksamhet kunna tillgodoräknas.
 • Det så kallade processkravet, om att den sökande måste ha genomfört minst tre huvudförhandlingar, tas bort.
 • Advokatkursen omvandlas till en terminslång universitetsutbildning.

Förslagen ska, enligt utredningen, spegla den förändrade och allt mer heterogena advokatrollen, där många jurister och advokater i dag sysslar med andra saker än domstolsprocesser. Den nya, längre utbildningen ska enligt utredningen säkra en hög kvalitet på utbildningen.

Advokatforeningen, motsvarigheten till Advokatsamfundet, är positiv till att förlänga den period av praktiskt juridiskt arbete som krävs av de blivande advokaterna. Minst två av de tre åren bör dock vara på en advokatbyrå, anser Advokatforeningen. Processkravet bör enligt Advokatforeningen vara kvar, men kan minskas i omfång. Men håller också med om att utbildningen bör förlängas, men bara till 15 undervisningsdagar.

Finland

För att bli advokat i Finland måste den sökande först ha en jur. kand.-examen från universitet. Därutöver krävs minst fyra års juridiskt arbete, varav minst två vid advokatbyrå. Slutligen ska de aspirerande advokaterna genomgå en utbildning som leder fram till examen. Utbildningen består av en tvådagarskurs i advokatyrkets etik och teknik, samt en 12 veckors e-utbildning som avslutas med två dagars kurs på plats i Helsingfors, med fokus på rättegången. Examen utgörs av ett skriftligt prov. Kostnaden för kurser och examen är sammanlagt 2 850 euro.

Danmark

I Danmark är grunden, precis som i alla grannländerna, en juridisk utbildning vid universitetet. Därefter ska den blivande advokaten arbeta i minst tre år som advokatfullmäktig (motsvarande biträdande jurist) på advokatbyrå. Även arbete i domstol eller hos åklagare får tillgodoräknas. Alla som tagit sin jur. kand. efter 1997 måste slutligen genomgå en kurs uppdelad på åtta tillfällen, 20 dagar, innan det är dags för examen. Kurserna kostar sammanlagt 36 000 danska kronor utan övernattning och 43 800 danska kronor med övernattning. Examen består sedan av två delar, ett skriftligt prov och ett rättegångsprov inför domstol. Provet kan utgöras av en verklig förhandling, eller ett rättegångsspel för den som inte har någon lämplig sak att pröva. ¶

Fortbildning
I alla de nordiska grannländerna ställs, precis som i Sverige, krav på att advokater fortlöpande vidareutbildar sig.

 • I Finland är advokater, liksom i Sverige, skyldiga att genomgå minst 18 timmar fortbildning per år.
 • I Danmark formuleras kravet i stället som minst 54 timmar under tre års tid. I genomsnitt blir timantalet detsamma som i Sverige och Finland. 
 • I Norge, slutligen, måste advokater genomgå minst 80 timmars utbildning under en femårsperiod, alltså i genomsnitt 16 timmar per år.

Ulrika Öster

Läs mer
Advokatforeningen: Memorandum vedrørende Advokatutdanningen i Norge, september 2018.

NOU 2015:3, Advokaten i samfunnet — Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand.

Reyes, Eduardo: One-way ticket to an uncertain destination, The Law Society Gazette, 10 september 2018.

Solicitors Regulation Authoritys webbplats, www.sra.org.uk

l The Law Society of England and Wales webbplats, www.lawsociety.org.uk

Annons
Annons