search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Lysande Advokatdagar – för åttonde gången

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg inledde Advokatdagarna, med förhoppningen om att de kan bidra till sammanhållning och att advokater får mötas över verksamhetsgränserna. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hälsade de över 700 deltagarna välkomna till den åttonde upplagan av Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm den 25–26 oktober. För en fullsatt föreläsningssal berättade hon att mottagaren av Advokatsamfundet pris för framstående insatser i advokatyrket i år tilldelas Johan Eriksson.

Anne Ramberg beskrev de utmaningar som advokatkåren står inför. Bland dem nämndes svårigheterna, framför allt för humanjuridiska byråer, att nå tillräcklig lönsamhet. Hon tog också upp vikten av att upprätthålla Advokatsamfundets och advokaternas oberoende och att värna kårens integritet och kärnvärden.

– Att verka för ett sammanhållet samfund har jag sett som en prioriterad uppgift under mina 19 år. Jag hoppas att Advokatdagarna kan vara ett sådant tillfälle där advokater med olika inriktning och bakgrund kan mötas, avslutade Anne Ramberg.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson gick i sitt välkomstanförande tillbaka i tiden till 1897, då det klargjordes i rättegångsbalken att kvinnor kunde uppträda som ombud i rätten. Han tog sedan klivet fram till den första kvinnliga advokaten, Eva Andén, som antogs som ledamot av samfundet för exakt ett hundra år sedan i år. Danielsson konstaterade att antalet kvinnor i advokatkåren under många år ökade långsamt, men att andelen nu är över 30 procent och med största sannolikhet växande.

Christer Danielssons anförande finns publicerat i förra numret av Advokaten, nr 8 2018.

Årets Advokatdagar fick rekordbra resultat i den utvärdering som gjorts av deltagarnas upplevelse. ¶

Magnus Andersson, Tom Knutson och Ulrika Öster (samtliga texter om Advokatdagarna)

Annons
Annons