search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Kollegialt dömande: Både likheter och skillnader mellan domstol och skiljenämnd

Hur skiljer sig det kollegiala dömandet i domstol och skiljenämnd åt, och vilka likheter finns? Advokaterna Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lundberg gav sina reflektioner vid ett av seminarierna inom området process och skiljedom. 

Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lundberg har båda varit domare i allmän domstol. I dag driver de advokatbyrå, och arbetar främst som skiljedomare. Vid seminariet jämförde de steg för steg i processen hur kollegialt dömandet fungerar i allmän domstol och i skiljenämnder. De konstaterade att domare och skiljedomare har en del att lära av varandra, men också att det är viktigt för ombud att förstå de skillnader som finns mellan processformerna.

En viktig skillnad, konstaterade Gleiss Wilborg och Lundberg, är att tvistemålsprocessen i domstol är betydligt fastare reglerad än arbetet i en skiljenämnd, vilket märks tydligt bland annat vid omröstningar. En annan skillnad är att ett skiljeförfarande utgår från att allt är processmaterial, medan omedelbarhetsprincipen fortfarande är utgångspunkten för domstolsprocessen.

En tredje sak som Gleiss Wilborg och Lundberg uppehöll sig kring var hur målets förberedelse påverkas av att handläggningen i skiljemål alltid sköts av samtliga skiljedomare, medan ett mål i domstol som huvudregel handläggs av endast en domare.

Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lundberg pekade också på att domarna i de allmänna domstolarna är mer generalister än skiljedomare. I skiljeförfarande spelar det som regel stor roll för målets hantering vem som utsetts till ordförande. 

Annons
Annons
Annons