search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Karjel om ledarskap under press

Hur motiverar man sig själv och sina medarbetare till ett till synes omöjligt uppdrag, där livet dessutom står på spel? Överstelöjtnant Robert Karjel gav sina svar när han berättade om erfarenheterna som chef för en svensk helikopterstyrka i Adenviken.

Med sin berättelse lyckades Karjel väcka både känslor och frågor hos publiken, inte minst kring hur man ska förhålla sig när reglerna krockar med verkligheten.

För svenskarna i Adenviken blev frågan brännande när de mötte flyktingar i överlastade båtar. ”Här mäts jag som människa. En enhällig svensk riksdag har sagt att vi ska vända dem ryggen. Det jag gör nu kommer att vara avgörande för hur jag ser på mig själv resten av mitt liv”, sa Robert Karjel.

Lösningen blev att under några timmar ge flyktingarna sjukvård och vätska ute på flyktingbåten, och att därefter försöka kartlägga var båten skulle landa, och meddela detta till FN:s flyktingorgan UN­HCR, som kunde hjälpa.

Robert Karjel medverkade också vid årets Rakelkonferens. Läs ett längre referat av hans berättelse där i Advokaten nr 4 2018.

Annons
Annons
Annons