search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Kommentar

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

Advokat Lars Fredborg reflekterar över advokatfirman Lindahls utveckling. I år 100-års­jubilerar Lindahls. Samtidigt står det klart att Lindahls Stockholmskontor vid kommande årsskifte genomgår en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Sist jag skrev några rader i denna tidskrift hade Advokatsam­fundet nyss fyllt 100 år, och bland alla allvarsamma hyllningar ville jag smyga in en liten bagatell av det lättsammare slaget. När jag nu åter fattar pennan i dessa spalter är det en annan hundraåring jag har i åtanke, och anslaget måste dessvärre bli ett annat.

Det var 1918 som advokaten Alf Lindahl grundade sin affärsjuridiska firma i Stockholm, Alf Lindahls Advokatbyrå. I den var han sedan verksam i 51 år, sönerna Magnus och Tord i 53 respektive 35 år. Såväl Alf Lindahl som Magnus Lindahl valdes till ordförande i Advokatsamfundet. Otaliga unga jurister har under åren lärt sig advokatyrket under deras överinseende. När jag hade turen att komma till firman 1973, var vi sammanlagt fem jurister – det var en medelstor firma på den tiden. Första gången jag träffade Magnus Lindahl talade han sig varm om advokatyrkets frihet och möjligheter, men också om dess ansvar och stränga krav på rättrådighet. Det var ”helt magiskt”, tror jag att man skulle säga i dag. Mina tankar gick osökt till Olof Wibelius i Runebergs dikt Landshövdingen, och ännu i dag är detta ett av mina starkaste minnen från mina 35 år i yrket.

Under åren som gått har naturligtvis yrket, och därmed också advokatfirman, undergått stora förändringar. Juridiken, klienterna, uppdragen, juristerna, stilen, arbetsmetoderna, arbetstakten, hjälpmedlen, ja det mesta ter sig i dag helt annorlunda. Men de grundläggande värderingarna på vilka verksamheten vilar är desamma.

1990 slogs firman samman med Dag Magnussons Advokatbyrå i Göteborg, Advokatfirman Lundius, Laurin och Ljungholm med kontor i Malmö, Lund och Kristianstad, Advokaterna Ramberg och Stenström i Helsingborg och Advokatfirman Carlbäck & Partners i Örebro och antog namnet Advokatfirman Lindahl. Senare har Advokatfirman Chrysander i Uppsala och RydinCarlsten Advokatbyrå i Stockholm anslutit sig. Sammanslagningarna är naturligtvis en del av förklaringen till att firman i dag har cirka 400 medarbetare, ”400 experter”, för att citera hemsidan.

På hemsidan hittar man också den 13 juni 2018 följande notis: Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer. Förändringen sker efter en tids interna diskussioner mellan delägarna i Stockholm.

Ingen advokat ur grundarfamiljen är längre med i firman eller ens i livet, och tur är kanske det. För nu skall alltså firmans Stockholmsdel­ägare mangrant avtåga, och det genom icke mindre än två fönster, om jag får anspela på den titel som jag oblygt lånat från Jonas Jonassons populära verk.

För egen del sällar jag mig nu till de snopna hundraårsgratulanternas skara och ber att få önska firmans alla jurister lycka till – både dem i Stockholm som söker sig nya vägar i jakten på grönare gräs, och dem vid de övriga kontoren som förhoppningsvis förmår hålla fanan högt och föra detta klassiska advokatnamn vidare.

Lars Fredborg, advokat

Debattören Lars Fredborg är advokat och var delägare i Alf Lindahls Advokatbyrå under åren 1978–1989 och i Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor under åren 1990–2008.

Annons
Annons