search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försiktig optimism vid City-byråerna

Advokater inom EU och Storbritannien får fortsätta att verka på varandras marknader, och ges tid att ställa om inför Brexit. I alla fall om det brittiska parlamentet godkänner det förslag till avtal som EU-länderna och den brittiska regeringen tagit fram.

I slutet av november gav EU-rådet sitt godkännande till ett avtal om Storbritanniens utträde ur EU. Enligt avtalet ska Brexit föregås av en övergångsperiod, från den 29 mars 2019 till årsskiftet 2020–21, med särskilda regler för samarbetet mellan Storbritannien och de forna EU-kollegerna.

Avtalsförslaget, som nu ska behandlas av det brittiska parlamentet, togs emot med försiktig optimism hos de brittiska advokatbyråerna, enligt nättidningen Law Society Gazette. Övergångsperioden ger byråerna ytterligare tid att förbereda övergången, till skillnad från ett så kallat kraschutträde helt utan övergångsregler.

För advokaternas del innebär avtalet att brittiska advokater som fått sina kvalifikationer godkända inom ett annat EU-land före eller under övergångsperioden kan fortsätta att verka inom EU på samma villkor som EU-medborgare. På samma sätt kan advokater från övriga EU fortsätta arbeta inom Storbritannien efter Brexit.

Charles Brasted, delägare i advokatbyrån Hogan Lovell, uppmanar i nättidningen Law Society Gazette advokaterna att förbereda sig för det värsta, hoppas på det bästa och arbeta för det. 

Avtalet för advokaterna

  • Erkännande av professionella kvalifikationer fortsätter att gälla under övergångsperioden. Brittiska advokater som fått sina kvalifikationer godkända inom EU senast under övergångsperioden får fortsätta verka inom EU på samma villkor som EU-medborgare. Detsamma gäller för EU-medborgare inom Storbritannien.
  • EU-domstolen har fortsatt jurisdiktion över Storbritannien under övergångsperioden.
  • Brittiska advokater får fortsätta att företräda parter inför EU-domstolen under övergångsperioden.

Ulrika Öster

Annons
Annons