search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Ekonomen som visar på de stora skeendena

En katt bland hermelinerna – vad gör egentligen en ekonom på en advokatbyrå? 

Det var rubriken för ekonomen Klas Eklunds seminarium. Mannheimer Swartling har som första advokatbyrå i Sverige anställt en ekonom med uppgiften att vara just dedikerad/särskilt avsedd att vara ekonom internt och för klienter.

Eklund konstaterade att dagens stora klienter efterfrågar mer än endast juridisk rådgivning, och att de även vill ha svar på för dem betydelsefulla strategiska frågor. Det kan handla om allt från den globala konjunkturutvecklingen, betydelsen för Europas länder av president Donald Trumps sänkta bolagsskatt för USA:s företag till kryptovalutors utveckling och sektoranalyser.

Klas Eklund har fyra huvudsakliga arbetsuppgifter. Han fungerar som ett internt ”bollplank” för byråns advokater och biträdande jurister. Klas arbetar även med internutbildning, bland annat med återkommande föresläsningar. Vidare har han en hel del klientkontakter och framträder som talare i olika sammanhang.

Det finns dock en tydlig gräns för vad han kan åta sig för byrån. Eklund ger inte råd i ärenden eller finansiella råd. (Han omfattas inte av advokaters ansvarsförsäkring.)

– En rådgivare som inte ger råd, sammanfattade han sin roll med en humoristisk underton, och tillade att det alltid är advokaterna som sköter de juridiska frågeställningarna.

Under sin föreläsning bjöd Klas Eklund på exempel av olika spaningar som han gör, bland annat om den kommande börsutvecklingen, tillväxtfrågor, ränteläget och Kinas roll i världen i dag och i morgon. 

Annons
Annons
Annons