search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokater bör ta sitt tillsynsansvar på allvar

Advokater bör ta sitt principalansvar gentemot biträdande jurister på största allvar, hävdade advokat Peter Danowsky vid ett seminarium.

Peter Danowsky gick igenom de rättsliga aspekterna av principalansvaret för advokater och revisorer. Han konstaterade att det finns en hel del skillnader mellan advokaters och revisorers uppdrag, som också kan påverka principalansvaret. Principalansvaret styrs framför allt av skadeståndslagen, aktiebolagslagen, rättegångsbalken och utvecklingen i rättspraxis, liksom av de avtal i form av uppdragsbrev som upprättas.

Även vilket försäkringsskydd en byrå har kan i praktiken spela stor roll för vem som blir ersättningsskyldig när en biträdande jurist vållar skada, påpekade Peter Danowsky. Frågor om principalansvar ställs på sin spets i de fall en advokatbyrå inte har ett tillräckligt försäkringsskydd.

– Om jag skulle börja som biträdande jurist i dag skulle jag verkligen försöka sätta mig in i vilket försäkringsskydd byrån har. Just för att den här situationen inte ska uppstå, att försäkringen inte täcker och jag hamnar i en diskussion med byrån om principalansvaret, sa Peter Danowsky.

Peter Danowsky listade ett antal rättsfall kring principalansvar och aktuell doktrin, och avslutade med några reflektioner kring framtiden.

– Jag tror att vi som advokater får finna oss i att den skadelidandes intressen kommer att vara vägledande för domstolarna, och att försäkringsfrågan får stor betydelse.

Han fortsatte med att konstatera att advokatarbete i allt högre grad håller på att bli ett teamarbete.

– Det talar också för att se på detta enligt huvudprincipen att det finns ett principalansvar. Det ställer i sin tur anspråk på oss att vi bör efterleva vår tillsynsplikt ganska noga, att vi bör granska det som biträdande jurister skickar iväg och att vi inte bör vara alltför generösa med att släppa iväg icke erfarna biträdande jurister på uppdrag, utan att vi bör hålla i det. Då tror i alla fall jag att man sover lugnare. 

Annons
Annons
Annons