search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Upptakt för Ruben 2018/2019

Den 24 september samlades ett knappt tjugotal mentorer och adepter i Advokatsamfundets lokaler för starten av 2018/2019 års upplaga av mentorprogrammet Ruben – mentorskap i grupp.

Årets upplaga, som är den sjunde omgången av mentorprogrammet, består av två mentorgrupper i Stockholm med nio respektive tio adepter. Adepterna består av fjorton kvinnor och fem män. Mentorgrupperna ska, under ledning av en kvinnlig och en manlig mentor, träffas regelbundet i syfte att föra strukturerade diskussioner kring temat jämställdhet och god arbetsmiljö.

Såväl mentorerna som adepterna är jurister från advokatbranschen samt rättsväsendet och förvaltningen såsom domstolar, Åklagarmyndigheten och Allmänna reklamationsnämnden.

Vid startmötet gavs information om nätverket Hilda och årets upplaga av mentorprogrammet Ruben. Därefter samlades deltagarna i sina respektive grupper för att bekanta sig med varandra och diskutera bland annat upplägg samt sina förväntningar och målsättningar med programmet. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

Programmet kommer att avslutas i mars 2019 med en gemensam avslutningsträff.

Madeleine Galloni

Annons
Annons