search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Unga intresserade av advokatyrket

Mässdagen på Juristdagarna vid Stockholms universitet den 11 oktober lockade ett stort antal studenter och utställare. Advokatsamfundet deltog med representanter från samfundets kansli och Stockholmsavdelningen.

Två studenter om advokatyrket

Stefan Lundkvist
Vad tycker du är intressant med advokatyrket?
– Jag tror att det skulle vara intressant att vara brottmålsadvokat och få ta tillvara människors rättigheter.

Kan du tänka dig att bli advokat.
– Absolut! Det är min ambition. Jag tror att jag kan vara ett stöd och en hjälp för män­niskor i olika situationer.

Joacim Kanstedt
Vad tycker du är intressant med advokatyrket?
– Att man är oberoende. Det är det som jag tycker är intressant med advokatyrket.

Kan du tänka dig att bli advokat.
– Jag är mer inriktad på affärsjuridik. Visst skulle jag kunna tänka mig att bli advokat, men kanske inte som prioritering nummer ett. Många som arbetar med affärsjuridik blir ju advokater senare.

Annons
Annons