search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Studiedagar i Tällberg

Studiedagarna i Tällberg hölls den 14–15 september på Green Hotel i Tällberg. Som vanligt var det relativt god uppslutning med cirka 55 deltagare i utbildningsmomenten. På fredagen fick deltagarna en ordentlig duvning och utbildning i lagstiftningen om framtidsfullmakter av advokat Per Westman. Många intressanta spörsmål diskuterades, till exempel ikraftträdandetidpunkten för en sådan fullmakt, svårigheterna att företräda makar ihop och vikten av att frågan om hantering av angiven fast egendom regleras om så är tänkt.

På lördagen gavs vi insikter i den grävande journalistikens mystik genom att Anton Berg talade om undersökningarna som delvis ledde till Kaj Linnas resning och frikännande samt några ”aptitretare” på kommande säsong i podden Spår.

Johanna Näslund, Mellersta avdelningen

Annons
Annons