search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ska våldsbejakande grupper förbjudas?

De flesta debattörerna var emot ett förbud mot våldsbejakande grupper. 

Debattören Jan Scherman förklarade att han blir reflexmässigt orolig när demokratin riktar blicken mot grundlagarna med inskränkningar i förenings­frihet och yttrandefrihet. Han påminde om att det redan finns lagar som hanterar problemen när våldsbejakande grupper begår demokratibrott och menade att en rimlig ordning är att ­undersöka om de lagar som finns inte räcker för att lösa de problemen.

Uppsala FN-förenings ordförande Mona Strindberg instämde med Scherman och menade att det är tydligt att Sverige inte har utnyttjat den befintliga lagstiftningen tillräckligt för att skydda minoriteter.

Professor Anna Jonsson Cornell underströk att det är fullt möjligt att förbjuda rasistiska organisationer utan att någon grundlagsändring krävs. Men hon var inte för förbud mot våldsbejakande grupper. Hon menade att ”våldsbejakande” är ett för vagt begrepp.

Krönikören Abdulla Ahmad Miri förespråkade däremot att organisationer som använder våld som politisk metod för att uppnå sitt mål måste förbjudas.

Moderatorn Anne Ramberg betonade att det är viktigt att se principiellt på frågan och underströk att regeringsformens rättighetsskydd är till för att skydda även obekväma åsikter. Hon konstaterade också att det är alltför lätt att ändra de svenska grundlagarna.

Diskussionen fick en något dramatisk inramning genom att ett antal medlemmar av den våldsbejakande, nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen fanns bland åhörarna och ställde en rad polemiska frågor till panelen.

Panelsamtal Förbud mot våldsbejakande grupper?

Uppsala FN-förening och Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ordnade den 4 oktober ett panelsamtal i samarbete med juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Deltagare: Jan Scherman, journalist och debattör, Anna Jonsson ­Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, Mona Strindberg, biträdande jurist och ordförande i Uppsala FN-förening, samt Abdulla Ahmad Miri, krönikör i Metro. Moderator var Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Magnus Andersson

Annons
Annons