search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

RMV bemöter kritiken

Rättsmedicinalverket har valt att ge skriftliga svar på tidskriften Advokatens frågor, rörande den kritik som riktats mot de metoder som används för åldersbedömning och uppgifterna om att RMV har ändrat sig när det gäller metodernas tillförlitlighet. 

RMV skriver att de inte har ändrat sättet att beskriva det som ibland benämns som ”felmarginalen”.

RMV har inte heller förändrat det sätt som de formulerar sina utlåtanden på. Uppgiften inom vilket åldersspann som den nedre tillväxtzonen i lårbenet mognar färdigt presenterades vid en pressträff i september 2016, som ett led i att förmedla det rådande kunskapsläget om magnetkameraundersökning av knäleden så som det presenterades i Socialstyrelsens rapport. Denna uppgift har inte använts av RMV sedan dess – inte heller i utlåtanden.

Varför backade ni inte tidigare, när så många experter kritiserade metoden och ifrågasatte tillförlitligheten?

– Medicinska åldersbedömningar som företeelse har varit föremål för diskussion långt innan RMV fick uppdraget. Den kritik som riktats mot de metoder som RMV använder har haft olika fokus över tid och det har varit svårt för RMV att nå ut när vi försökt att bemöta den kritik som riktats mot metoderna.

Kommer ni att rekommendera att en annan metod används för åldersbestämning?

– Det finns en generell uppfattning att metod är liktydigt med vilken kroppsdel som undersöks. Metoden innefattar dock betydligt mer än så, bland annat hur resultaten av de genomförda undersökningarna används och hur utlåtandena utformas. Ett exempel på detta är när RMV ändrade metoden avseende sökande av kvinnligt kön utan att för den delen förändra vilka kroppsdelar som undersöks. Förändringen handlade i stället om att förändra sättet som analyssvaren värderades på i bedömningsmatrisen. RMV följer den vetenskapliga utvecklingen inom området och om kunskapsläget skulle förändras eller om uppdraget på annat vis skulle få förändrade förutsättningar kommer RMV att ompröva de metoder som används, inklusive vilka kroppsdelar som undersöks.

Eva Ekholm

Annons
Annons
Annons