search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Agell, Anders: Äktenskap, samboende, partnerskap / Anders Agell, Margareta Brattström (6. uppl. Iustus. 330 s.)

Baier, Matthias: Om normer / Matthias Baier, Måns Svensson (Studentlitteratur. 167 s.)

Bengtsson, Bertil: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom / Bertil Bengtsson, Richard Hager och Anders Victorin (9. uppl. Norstedts juridik. 412 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 98

Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt : miljöbalken (12. uppl. Iustus. 303 s.)

Berglund, Martin: Basics of international taxation : from a methodological point of view / Martin Berglund & Katia Cejie (2. ed. Iustus. 152 s.)

Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt (9. uppl. Norstedts juridik. 288 s. Institutet för rättsvetenskap-
lig forskning, ISSN 0491-0516 ; 193

Cameron, Iain: An Introduction to the European Convention on Human Rights (8. ed. Iustus. 251 s.)

Danhard, Erik: Konkursarbetsrätt : om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion (6. uppl. Jure. 614 s.)

De Geer, Sten: I skärningspunkten mellan juridik och politik : nio rättsfall (Vulkan. 147 s.)

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2018/19 / Pernilla Leviner, Chris Lau, red. (4. uppl. – Norstedts juridik. 2018. 362 s.)

Genuskritiska frågor inom juridiken / Mattias Dahlberg, redaktör ; Mikael Hansson et al. (Iustus. 204 s. De lege ; 2017)

Genusrättsvetenskap / Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson, Jannice Käll, Wanna Svedberg (2. uppl. Studentlitteratur. 265 s.)

Hager, Richard: Allmänna fastighetsrätten : en introduktion (5. uppl. Norstedts juridik. 139 s. En introduktion)

Iseskog, Tommy: Personaljuridik (31. uppl. Norstedts juridik. 1137 s.)

Johansson, Svante: Svensk associationsrätt i huvuddrag (12. uppl. Norstedts juridik. 452 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 80)

Kriminologi : en studiehandbok / Caroline Mellgren, Marie Väfors Fritz, Eva Tiby, red. (Studentlitteratur. 223 s.)

Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? (4. uppl. Karnov Group. 887 s.)

Medbestämmandelagen : en kommentar. D. 1, 1–32 §§ / Jonas Malmberg, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson, Mikael Hansson, Petra Herzfeld Olsson, Tommy Larsson (Norstedts juridik. 317 s.)

Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt (4. uppl. Studentlitteratur. 488 s.)

Regeringsformen : med kommentarer / Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö (2. uppl. Karnov Group. 791 s.)

Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället / Cecilia Magnusson Sjöberg, red. (3. uppl. Studentlitteratur. 559 s.)

Straffrättsliga prejudikat : ett urval av rättsfall med väsentlig betydelse inom straffrätten / Tord Josefson, red. (Norstedts juridik. 214 s.)

Annons
Annons