search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

MR-advokat fängslad för att ha försvarat aktivister

Den 28 september dömdes den kvinnliga advokaten Khin Khin Kyaw till sex månaders fängelse för domstolstrots av en domstol i regionen Bago, Myanmar. Khin Khin Kyaw dömdes för sin roll som försvarare i ett mål över tre år tidigare.

2015 försvarade Khin Khin Kyaw 58 studenter som greps under våldsamma former i samband med en fredlig protest. Kyaw hävdade under rättegången att ett antal poliser borde utredas för användande av överdrivet våld under gripandena. Strax efter detta anklagades Khin Khin Kyaw, liksom en av hennes klienter, för domstolstrots.

Efter tre år av förhör under former som närmast kan liknas vid trakasserier, dömde domstolen i Minhla Khin Khin Kyaw och studenten Than Htike till vardera sex månaders fängelse för domstolstrots.

Enligt Amnesty International kan domen direkt kopplas till Khin Khin Kyaws yrkesutövning som advokat.

Källa: Amnesty International

Storbyrå utbildar för psykisk hälsa

Den internationella advokatbyrån Dechert, med 27 kontor runt om i världen, har specialutbildat ett antal anställda till första hjälpen-ansvariga inom psykisk hälsa på byrån.

I dagsläget är det sju personer inom byrån som gått en utbildning i psykisk hälsovård vid ambulanssjukvården. De första hjälpen-ansvariga ska ge stöd till kolleger på byrån som mår dåligt och har olika psykiska problem. Dessutom har Dechert utsett kontaktpersoner för psykisk hälsa, som ska lämna förslag till ledningsgruppen om hur de anställdas situation kan förbättras.

Juniora jurister och advokater vid brittiska advokatbyråer har under en tid efterlyst satsningar på psykisk hälsa inom advokatvärlden.

Källa: The Law Society Gazette

Annons
Annons