search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Middagar var muta

Det är olämpligt att kulturlivets branschorganisationer bjuder myndighetsföreträdare med ansvar för bidrag i kulturbranschen på middag, anser Svea hovrätt. 

Svea hovrätt dömer företrädare för två organisationer för bestickning och givande av muta, och tre myndighetsföreträdare för mutbrott och tagande av muta efter att myndighetsföreträdarna blivit bjudna på middagar. Stockholms tingsrätt friade tidigare de misstänkta. Tingsrätten ansåg bland annat att det var motiverat för företrädare för de båda myndigheterna Statens musikverk och Statens kulturråd att delta vid tillställningarna som ordnades av föreningen Svenska tonsättare, respektive Sveriges kompositörer och textförfattare, då det var viktigt för myndighetsföreträdarna att följa med i vad som händer på musikområdet.

Hovrätten gör alltså en annan bedömning och anser att myndighetsföreträdarna genom sin roll i att dela ut bidrag på kulturområde har ett mycket begränsat utrymme för att ta emot förmåner. Värdet av de aktuella middagarna överstiger dessutom normal representation. De tilltalade döms därför till böter, och de båda föreningarna åläggs dessutom företagsbot.

Svea hovrätt, mål nr. B 337-18

Annons
Annons