search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-domstolen stoppar polska domarlagen

Polen måste omedelbart sluta att tillämpa landets omstridda domstolslag, i väntan på att EU-domstolen avgjort om lagen är förenlig med EU-rätten. Det meddelade EU-domstolen i mitten av oktober. 

Polens nya lag om den högsta domstolen trädde i kraft i april i år. Med lagen sänktes pensionsåldern för domarna i landets högsta domstol över en natt. Domare som passerat 65 år får nu endast fortsätta i domstolen om de kan visa intyg på att de är vid god hälsa, och om Polens president beviljar dem fortsatt tjänst.

Domstolslagen har fått hård kritik både inom Polen och internationellt, och flera domare har fortsatt att gå till arbetet i domstolen trots att de formellt är pensionerade. EU-kommissionen rekommenderade Polen att upphäva beslutet om sänkt pensionsålder, som man ansåg äventyrade rättsväsendets oberoende, men utan resultat.

I september stängdes det polska domarrådet, KRS (Krajowa Rada Sądownictwa), av från det europeiska domarrådsnätverket ENCJ. Orsaken var att den polska regeringen vägrar att vidta några åtgärder med anledning av EU-kommissionens rekommendationer.

Strax därefter meddelade EU-kommissionen att man avsåg att väcka talan mot Polen i EU-domstolen, för att landet inte lever upp till sina skyldigheter enligt artikel 19.1 i EU-fördraget och artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. EU-kommissionen har också begärt att domstolen vidtar interimistiska åtgärder för att återställa det läge som rådde för den högsta domstolen i Polen in­nan de omtvistade nya lagarna antogs.

Den 19 oktober kom så ett beslut från EU-domstolen. Domstolens vice ordförande Rosario Silva de Lapuerta går helt på kommis­sionens linje, och beordrar Polen att omedelbart stoppa tillämpningen av lagen. Beslutet har också retroaktiv verkan, och innebär att domare som pensionerats sedan beslutet ska få återgå i tjänst tills ett slutgiltigt beslut fattats av domstolen.

Från den polska regeringen har det hittills kommit något blandade reaktioner på beslutet och om man avser att lyda det. EU-domstolen har möjlighet att utdöma böter för den stat som inte följer ett domstolsbeslut.

Ulrika Öster

Annons
Annons