search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 8 2018 Årgång 84
Nr 8 2018 Årgång 84

Fokus

Medicinsk bevisning kräver kunskap och kritiskt tänkande

Med sin exakta terminologi och redovisade sannolikhetsskala kan ett rättsintyg tyckas befriande objektivt i alla de svåra bedömningar en
domstol ställs inför. Men är de så oproblematiska som de kan verka?
Nej, säger både advokater och rättsläkare.
Och professorn i rättsmedicin uppmanar alla rättens aktörer
att betrakta rättsintygen med kritisk blick.

Läs mer

Ledare

Att vara advokat i mänsklighetens tjänst

Alla vet att jorden står inför existensiella utmaningar. Kärnvapenupprustning, klimatförändringar och den utbredda... Läs mer

Gästkrönika

EU:s existentiella kris är inte över

Minns ni vad som hände i Europa för trettio år sedan? Hösten 1988 bjöd den kommunistiska regimen i Warszawa in den... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter

RMV bemöter kritiken

Rättsmedicinalverket har valt att ge skriftliga svar på tidskriften Advokatens frågor, rörande den kritik som riktats... Läs mer
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

Advokatprofiler presenteras på nytt

I dessa dagar postas den nya boken Advokatprofiler ut till landets advokater och biträdande jurister. Deltagarna på Advokat­dagarna fick sin då. Boken är ett slags antologi över advokater från förr och nu. Artiklarna är framför allt hämtade ur tidskriften Advokatens 84 årgångar.

Idén med boken har funnits hos undertecknad i flera år, och under försommaren kunde Advokatens redaktion starta projektet tack vare bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond.

Artiklarna är ett begränsat urval och på intet sätt komplett, ändå visar de hur advokatyrket har utvecklats i takt med tiden och på vissa tydliga trender. En är yrkeskårens utveckling mot ökad specialisering, från att advokater ofta var allmänpraktiserande med en bred palett till att bli högt specialiserade, inte sällan internationellt verksamma. En annan tydlig trend är kvinnornas insteg, från pionjären Eva Andén till dagens situation med en betydligt ökad andel kvinnor i advokatyrket och på framskjutna positioner både på advokatbyråer och i Advokatsamfundet.

Samtidigt är det tydligt hur samma kärnvärden gäller både förr och nu, som ett fundament för advokatgärningen.

I boken presenteras färgstarka advokater som inte tvekat att göra skillnad. Bland andra den andra kvinnliga advokaten Mathilda Staël von Holsteins långa kamp för att bli advokat, och Olof Alfred Beckman, en av det moderna advokatyrkets första banérförare och avgörande för skapandet av Advokatsamfundet. Bland nutidens tydliga karaktärer kan nämnas disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron, och samfundets tidigare ordförande och tillika ordförande i Högsta domstolen, Stefan Lindskog. Fast även landsortens advokater liksom affärsadvokater skildras.

Tanken med boken är att ge dagens läsare en möjlighet att upptäcka alla de orädda och kraftfulla advokater som engagerat sig i och för advokatyrket och för sina klienter. I går och i dag.

Tom Knutson
Chefredaktör