search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polisen kan få ökad tillgång till uppgifter från FRA

Säkerhetspolisen och nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning även när förundersökning inletts. Det föreslår nu en utredning. 

Med dagens regelverk upphör polisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet så snart det inleds en förundersökning. Anledningen är framför allt att försvarsunderrättelseverksamhet inte ska blandas samman med brottsutredande verksamhet.

Nu föreslår regeringens utredare, chefsrådmannen vid Umeå tingsrätt Mikael Forsgren, en ny lag som möjliggör att polisen tar emot uppgifter från Försvarets radioanstalt även efter det att en förundersökning har inletts. Lagen förbjuder att uppgifterna används för att utreda brott. De nya reglerna skulle, enligt utredaren, innebära att polisen får bättre möjlighet att förhindra brottslig verksamhet.

Enligt förslaget ska uppgifter från signalspaningen inte få spridas fritt hos polisen. Uppgiften att utöva tillsyn över hur de nya reglerna tillämpas läggs på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Utredningen ska nu remissbehandlas.