search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Olyckligt att man upplever att man får vänta länge”

Långa handläggningstider av ärenden och omorganisation är orsaken till att biträden fått vänta länge på sina ersättningar, enligt Migrationsverket, som konstaterar att det nu börjar bli bättre. 

Migrationsverket har valt att besvara Advokatens frågor skriftligt. Presskommunikatören Linn Nilsson förklarar i svaret att verket enligt rättshjälpslagen ska ta ställning till ersättningen i samband med att man fattar beslut i det aktuella ärendet som förordnandet gäller. Verkets långa handläggningstider under perioden 2015–2016 har därför också gjort att biträden fått vänta länge på ersättningen.

Enligt Linn Nilsson är det naturligtvis ”olyckligt om man upplever att man får vänta länge på utbetalning av sin ersättning”. Hon påpekar dock att Migrationsverket, för att minska problemen som orsakas av långa handläggningstider, har utökat möjligheterna för offentliga biträden att kunna få förskottsutbetalning för bland annat utlägg.

Situationen har också blivit bättre. ”Handläggningstiderna för nya ärenden är idag inte lika långa vilket innebär att ersättningen till de offentliga biträdena kan betalas ut snabbare” skriver Linn Nilsson i sitt svar.

Förutom långa handläggningstider har också Migrationsverkets omställningsarbete till följd av minskande flyktingströmmar spelat in. Linn Nilsson skriver att omställningen gjort att ”personal har fått sluta eller placerats på nya befattningar inom myndigheten. Detta har i vissa fall gjort att det ersättningsbeslut som ska fattas eller det betalningsunderlag som ska gå till utbetalning inte har skickats iväg i tid. Detta är beklagligt men ska i de allra flesta fall nu vara åtgärdade”.

Linn Nilssons råd till biträdena för att undvika trassel med kostnadsräkningar är att de ska skicka kostnadsräkningar ”i samband med slutyttrandet i enlighet med gällande rutiner” och inte löpande.

Ulrika Öster

Läs också Advokater får agera bank åt Migrationsverket.