search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ojämlikt arbetsliv för amerikanska advokater

Amerikanska advokatbyråer är än så länge varken jämställda eller jämlika visar en undersökning gjord av det amerikanska advokatsamfundet. 

Kvinnliga, färgade advokater uppfattas ofta som supportpersonal på advokatbyrån, och såväl kvinnor som färgade upplever att de måste prestera mycket bättre än vita män på advokatbyrån för att ses som lika kompetenta.Det visar en stor studie genomförd av American Bar Associations (ABA) kommission för kvinnor i yrket tillsammans med organisationen Minority Corporate Counsel Association (MCCA).

2 827 medlemmar av ABA har svarat på en rad frågor om sina erfarenheter i arbetslivet. Resultaten visar tydligt att kvinnor och färgade, och alldeles särskilt färgade kvinnliga advokater, möter en rad strukturella hinder på advokatbyråerna.

Bland annat uppgav 63 procent av de vita kvinnorna, 59 procent av de färgade männen och 53 procent av de färgade kvinnorna att de har lika möjligheter till kvalificerade uppdrag. Motsvarande siffra för vita män var 80 procent.

Rapporten har fått namnet Bias Interrupters Project – You Can’t Change What You Can’t See: Interrupting Racial and Gender Bias in the Legal Profession, och presenterar också förslag på åtgärder mot ojämlikheten.

En sammanfattning av rapporten finns att läsa på ABA:s webbplats www.americanbar.org.

Annons
Annons