search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Ahlström, Kristina: Förvaltningslagen : en kommentar (1., rev. uppl. Karnov Group. 305 s.)

Arrowsmith, Sue: The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK. Vol. 2 (3. ed. London : Sweet & Maxwell. 1285 s.)

Artikelsamling 2017 / Svensk idrottsjuridisk förening ; red.: Krister Malmsten (SISU idrottsböcker, 2017. 221 s. Idrottsjuridisk skriftserie ; 22)

Clevesköld, Lars: Sekretess : handbok för socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved (5. uppl. Norstedts juridik. 115 s.)

Essen, Ulrik von: Förvaltningsrättens grunder / Ulrik von Essen, Alf Bohlin, Wiweka Warnling Conradson (3. uppl. Norstedts juridik. 332 s.)

Gottlieb, Jakob: Riskerna med varumärken, produkter och reklam : en praktisk handbok för varje företagsledare, kommunikationschef och reklamleverantör med 58 illustrerade rättsfall / Jakob Gottlieb, Mats Lundberg, Niklas Sandell (2. uppl. Vulkan. 247 s.)

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt / Jan Hellner, Marcus Radetzki (10. uppl. Norstedts juridik. 509 s.)

Krüger Andersen, Paul: Aktie- og anpartsselskabsret : kapitalselskaber / Paul Krüger Andersen ; under medvirken af Peter Krüger Andersen (13. udg. København : Jurist- og Økonomforbundet, 2017. 680 s.)

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt, ekonomi och juridik / Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson (24. uppl. Näsviken : Björn Lundén information. 405 s.)

Nergelius, Joakim: Komparativ statsrätt (9. uppl. Lund : Juristförl. 69 s.)

Rainey, Bernadette: Jacobs, White and Ovey : the European Convention on Human Rights / Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks, Clare Ovey (7. ed. Oxford : Oxford Univ. Press, 2017. 692 s.)

Skorup, Ulf: Hyreslagarna : Jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m. fl. författningar samt kommentarer : i lydelsen 2018 / av Ulf Skorup, Tomas Underskog (11. uppl. Karnov Group. 384 s.)

Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler / Göran Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog (5. uppl. Norstedts juridik. 518 s.)

Werlauff, Erik: Obligationsretten : en introduktion (Køpenhavn : Jurist- og Økonomforbundet, 2017. 284 s.)

Woxholth, Geir: God advokatskikk (Oslo : Gyldendal. 504 s.)

Annons
Annons