search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Domareförbund ger stöd till Polens rättsväsende

Vid sitt möte den 31 augusti antog ordförandena i de nordiska ländernas domareförbund en resolution om situationen för domstolsväsendet i Polen. Domareförbunden ber de nordiska utrikesministrarna att använda sitt inflytande för att återupprätta ett oavhängigt domstolsväsende i Polen.

I resolutionen uttrycker domarna sin oro för den politiska inblandningen i det polska domstolssystemet och domarnas försvagade oavhängighet.

Ordförandena har uppmanat sina länders regeringar att med starkast möjliga medel reagera mot försvagandet av rättsstaten i Polen.

Sveriges domareförbund har sänt ett brev om detta till Sveriges utrikesminister, med kopia till stats- och justitieministrarna.

UIA: Sluta trakassera Nasrin Sotoudeh

Den internationella advokatorganisationen Union Internationale des Avocats, UIA, uppmanar Irans myndigheter att genast släppa den iranska advokaten och människorättsförkämpen Nasrin Sotoudeh, och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få slut på trakasserierna mot henne och hennes familj.

Nasrin Sotoudeh hålls fängslad i Evinfängelset sedan juni i år, anklagad för bland annat deltagande i en sammansvärjning mot statens säkerhet och propaganda mot staten.

I slutet av augusti inledde Nasrin Sotoudeh en hungerstrejk i protest mot att hennes familj och vänner utsattes för trakasserier av myndigheterna.

Kort därefter greps också ­Sotoudehs make Reza Khandan, som informerat om hustruns situation.

Enligt UIA är det uppenbart att behandlingen av Nasrin Sotoudeh syftar till att hindra henne från att utöva sitt yrke som advokat och sitt arbete för mänskliga rättigheter.

Annons
Annons