search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Förundersökningsplattor” skapar problem

Kriminalvården har upptäckt ett problem med de så kallade förundersökningsplattorna, som används för att häktade ska kunna ta del av förundersökningen elektroniskt. Risken finns att häktade inte har fått ta del av hela förundersökningen. 

”Förundersökningsplattan” är ett elektroniskt hjälpmedel som ska göra det möjligt för personer som är häktade med restriktioner att ta del av förundersökningen i elektronisk form.

Häktet får ett usb-minne eller en cd eller dvd med materialet, som sedan laddas över till en förundersökningsplatta. Men det har visat sig att plattan inte varnar om materialet som ska laddas över är större än det tillgängliga lagringsutrymmet – tvärtom ger plattan kvittens på att allt är överfört.

Felet upptäcktes när ett häkte skulle ladda över material den 16 augusti. Samtliga häkten fick information om incidenten den 17 augusti. Häktena har uppmanats att kontrollera storleken på material manuellt innan materialet laddas över. Arbete pågår med att ta fram en lösning så att plattorna varnar om materialet är för stort.

Kriminalvården ser allvarligt på det inträffade, eftersom det innebär en risk för att häktade som har delgivits förundersökningar före den 18 augusti inte har fått tillgång till hela förundersökningsmaterialet.

Annons
Annons