search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet avstyrker lagförslag om självkörande bilar

 Straffrättsliga ansvarsfrågor måste lösas innan förslag kan bli lag, menar Advokatsamfundet i sitt remissvar. 

I sitt remissyttrande över slutbetänkandet från Utredningen om självkörande fordon på väg, avstyrker Advokatsamfundet utredningens förslag. Samfundet konstaterar att det saknas förslag i utredningen till lagstiftning som reglerar frågorna enhetligt och utförligt. Flera avgörande straffrättsliga ansvarsfrågor och andra ansvarsfrågor måste till exempel lösas innan förslaget kan leda till lagstiftning.

Enligt Advokatsamfundet finns det uppenbara problem med att effektivt kriminalisera ageranden av en förare av ett självkörande fordon, om det inte i praktiken går att kontrollera vem som är förare och om föraren till exempel brister i nykterhet eller vakenhet.

Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16)

Annons
Annons