search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater får agera bank åt Migrationsverket

Trots upprepade påminnelser lyckas Migrationsverket inte betala advokat Joakim Sörmdal för hans arbete som offentligt biträde.

– Det handlar om stora summor. Om byrån varit nystartad hade vi fått akuta likviditetsproblem, säger Joakim Sörmdal. 

För drygt ett år sedan började Advokatbyrån Sörmdal en revision för att kontrollera hur deras kostnadsräkningar betalats. Byrån fann då att en mängd kostnadsräkningar till Migrationsverket var obetalda trots att beslut fattats i ärendet sedan länge. Förklaringen kan alltså inte enbart vara långa handläggningstider, påpekar Joakim Sörmdal.

– Det kan ta mycket lång tid innan ersättningen betalas ut trots att beslut är fattat, säger han.

Sedan dess har Sörmdal och hans kollegor påmint och stött på Migrationsverket gång på gång. Somliga räkningar har betalts, andra är fortfarande obetalda. Många gånger hävdar också Migrationsverket felaktigt att kostnadsräkningar är betalda.

– Det är svårt att få en lösning på detta. Det fungerar väldigt bra hos domstolarna, men Migrationsverket verkar inte ha någon central koordinering av ekonomin, och ingen vill riktigt ta på sig ansvaret, säger Joakim Sörmdal, som ofta mötts av beskedet att den ansvarige för ett ärende och därmed kostnadsräkningen slutat eller gått över till andra uppgifter.

De äldsta kostnadsräkningarna där byrån väntar på betalning från verket är nu två och ett halvt år gamla, trots otaliga påminnelser. Förutom att trasslet innebär att advokatbyrån ligger ute med mycket pengar, och i praktiken agerar bank åt Migrationsverket, tar revisionerna och uppföljningen mycket tid i anspråk.

– Jag har en kollega specialiserad inom migrationsrätt som har slutat som advokat på grund av att det var så svårarbetat just med Migrationsverket, säger Joakim Sörmdal.

För Advokatsamfundet kommer Joakim Sörmdals kritik inte som någon nyhet. Samfundet får många rapporter och frågor från advokater med liknande erfarenheter, och har i en rad sammanhang påtalat problemen för Migrationsverket.

– Det är givetvis helt oacceptabelt att advokater inte får betalt för sitt arbete inom rimlig tid. Jag vet att Migrationsverket har försökt att lösa detta, men av för mig obekanta skäl lyckas man inte få det att fungera, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 

Ulrika Öster

Läs Migrationsverkets svar.