search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokaten i skärningspunkten mellan juridik och politik

Sten De Geer har skrivit boken ”I skärningspunkten mellan juridik och politik – nio rättsfall” som gavs ut den 2 oktober. Där skildrar han ärenden från sin egen verksamhet som advokat.

Varför skrev du boken?
– Jag skrev boken på grund av att jag precis avslutat min advokatverksamhet och gärna vill förmedla till unga jurister att humanjuridik är ett både spännande och viktigt rättsområde, även om lönsamheten är lägre än för affärsjuristerna.

Vilket är det viktigaste budskapet?
– Det viktigaste budskapet i boken är att advokaten måste kämpa för sin klient med alla lagliga och moraliskt försvarbara medel och att det ibland kan vara nödvändigt att agera utanför rättssalarna och också söka stöd från media.

Hur ser du på förhållandet mellan juridik och politik i samhället i dag?
– Juridik är egentligen praktisk tillämpning av politik som formaliserats och fixerats i lagar. En fungerande rättsstat är en nödvändig förutsättning för demokratin. Advokaterna får naturligen en mycket god inblick i bristfälligheter i gällande lagstiftning. De borde i mycket större utsträckning än nu delge lagstiftarna sina iakttagelser om dessa brister. Det skulle på sikt kunna betyda en förbättring av lagarnas kvalitet.

Vem hoppas du ska läsa boken?
– Boken har jag tänkt i första hand riktar sig till den del av allmänheten som är intresserad av samhällsfrågor och till ungdomar som läser eller överväger att börja läsa juridik.

Vad var det roligaste med att skriva boken?
– Det roligaste med att skriva boken har varit att få denna möjlighet att få skildra mina klienters styrka att i ett svårt underläge försvara sina mänskliga rättigheter.

Vad var det svåraste?
– Svårast var att göra texterna läsbara för icke jurister och samtidigt undvika förenklingar som skulle kunna äventyra korrektheten i innehållet.

Har du planer på fler böcker?
– Jag håller på att skriva på något som kanske kommer att resultera i ytterligare en bok, men det är ännu för tidigt att bedöma om det jag skriver kommer att hålla tillräckligt god kvalitet för att tryckas.

Varför har du engagerat dig politiskt?
– Jag har valt att engagera mig politiskt eftersom jag känner det som en moralisk skyldighet att försöka påverka samhället i den riktning jag anser önskvärd. Det har dock alltid varit ett problem för mig att jag aldrig fullt ut kunnat omfatta något partis program och underordna mig partidisciplin. Med Vänsterpartiet, som jag i princip står närmast, har jag alltid stått i skarp konflikt beträffande partiets krav på svenskt EU-utträde och i mitt tycke orimligt negativa inställning till överstatlighet till exempel beträffande asylrätt och skatter.

I andra länder är det mycket vanligt att politiker har advokatbakgrund, men så är det inte i Sverige. Vad tror du att det beror på?
– Jag tror att många svenska advokater anser det olämpligt att visa sin politiska uppfattning. Det kan hänga ihop med en viss konservatism i skrået.

Tycker du att fler advokater borde engagera sig politiskt?
– Jag tror att det vore bra om advokater engagerar sig i alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna, som jag inte anser vara ett demokratiskt parti.

Varför borde advokaterna engagera sig i politiken?
– Advokater har mycket att tillföra i politiken, de har värdefulla insikter i vad som fungerar bra eller mindre bra i våra lagar. De kan förbättra lagstiftningens kvalitet både i sak och rent lagtekniskt.