search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utsatta polska domare får stöd av CCBE

Domstolarnas oberoende är hotat i Polen. Det anser Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, som nu manar den polska regimen att upprätthålla rättsstaten.

Över en natt sänktes pensionsåldern för domare i Polens högsta domstol från 70 till 65 år. I och med detta tvångspensionerades 27 av domstolens 73 domare. 

Pensioneringen har fått massiv kritik från enskilda och organisationer både inom och utom Polen. Domstolens ordförande Małgorzata Gersdorf dök också som vanligt upp i domstolen den 4 juli, trots att hon under natten formellt pensionerats. Hon möttes av folkmassor som protesterade mot regeringens åtgärder mot domstolarna.

Sänkningen av pensionsåldern utgör en del av regeringspartiet Lag och rättvisas reformer av rättsväsendet, vilka enligt kritikerna beskär domstolarnas oberoende. Regeringen har också flyttat uppdraget att utse ledamöter till det nationella domarråd som svarar för att utse domare, från domarna själva till parlamentet. 

Andra förändringar är att justitieministern fått rollen som riks­åklagare och har rätt att avskeda och tillsätta domare på lokal nivå, och att majoriteten av författningsdomstolens domare nu är tillsatta av parlamentet. 

EU-kommissionen har inlett en ny rättsprocess mot Polens regering, som man anser underminerar domstolsväsendets oberoende. Den polska regeringen avvisar dock kritiken.

Även Europas advokatorganisationer ger sitt stöd till de polska domarna. I ett uttalande uppmanar CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, den polska regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera domstolarnas oberoende och att sluta angripa domare på ett sätt som underminerar rättsstaten i Polen.

Ulrika Öster
Annons
Annons