search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Seminarium: Advokaten och sociala medier

Användandet av sociala medier har ökat markant under senare år. Även advokater och advokatbyråer använder sig i allt större utsträckning av sociala medier på olika sätt – vissa köper reklam på Facebook, andra startar Youtube-kanaler eller deltar i podcasts.

Sociala medier används vidare i allt större utsträckning för informationsinhämtning.

Mot denna bakgrund bjuder Stiftelsen Juridiska biblioteket in till seminarium den 15 oktober 2018 på temat ”Advokaten och sociala medier”.

Seminariet kommer att ta upp hur sociala medier kan användas för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning, hur advokater kan behöva förhålla sig till desinformationskampanjer och drev samt olika ansvarsfrågor. Hela programmet finns att se på bibliotekets hemsida.

Seminariet äger rum i advokatsamfundets lokaler den 15 oktober kl. 13–16. För information kontakta bitte.wolkert@advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons