search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Seminarium: Lär mer om sociala medier

Användandet av sociala medier har exploderat. Även advokater och advokatbyråer använder sig allt mer av sociala medier, både för kunskapsinhämtning och för marknadsföring.

Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder mot denna bakgrund in till seminarium den 15 oktober 2018 på temat ”Advokaten och sociala medier”. 

Seminariet kommer att ta upp hur sociala medier kan an­vändas för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning, hur advokater kan behöva förhålla sig till desinformationskampanjer och drev samt olika ansvarsfrågor.

Läs mer och anmäl dig på Juridiska bibliotekets webbplats, www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket.

Sista anmälningsdag är den 1 oktober.

Annons
Annons