search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Petra Lundh blir första kvinnan som RÅ

Hon har arbetat hårt med jämställdheten vid sin nuvarande arbetsplats och är medlem av juristnätverket Hilda. Nu blir Petra Lundh också Sveriges första kvinnliga riksåklagare.

Petra Lundh är sedan 2012 lagman i Södertörns tingsrätt, där hon har trivts mycket bra. När frågan kom om hon ville bli chef för alla Sveriges åklagare var svaret ändå självklart.

– Riksåklagare är ett uppdrag man inte vill eller kan säga nej till. Det är ett otroligt förtroende, säger Petra Lundh, som förstås hoppas på att kunna bidra till Åklagarmyndighetens fortsatta utveckling. 

Som chef för Södertörns tingsrätt har Petra Lundh haft ett gott samarbete med chefsåklagarna vid de åklagarkammare som är verksamma i tingsrätten, och många gånger imponerats av det arbete de utför. Lundh har också samarbetat med åklagare i de utredningar hon ansvarat för, utredningar som också legat nära åklagarnas arbetsuppgifter, som hemliga tvångsmedel. 

– Jag ser fram emot att lära känna medarbetarna vid myndigheten, säger Petra Lundh, som planerar att börja sin RÅ-tid med många samtal med medarbetarna för att få en bild av läget och vad som behöver göras. 

Petra Lundh blir när hon tillträder den första september chef för Åklagarmyndighetens omkring 1 400 anställda. Och även om hon aldrig haft någon direkt plan för sin karriär eller medvetet satsat på att bli chef så tilltalar just chefskapet. 

– Det bästa är att coacha medarbetarna och se dem växa, och att tillsammans med dem sätta upp mål för verksamheten och hur vi ska komma dit, säger Lundh.

Om Petra Lundh

  • Jur. kand. och tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Domarutbildning vid Svea hovrätt.
  • Därefter utredningssekreterare i den kommission som granskade brottsutredningen efter mordet på Olof Palme och rättssakkunnig i Justitiedepartementet.
  • Hovrättsråd i Svea hovrätt år 2001. och så småningom vice ordförande i hovrätten och chef för en extra avdelning.
  • Chefsrådman vid Stockholms tingsrätt år 2007.
  • Sedan våren 2012 lagman i Södertörns tingsrätt.
  • Petra Lundh har även varit särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bland annat Utredningen om hemlig dataavläsning och Narkotikastraffutredningen samt den nu pågående Ungdomsreduktionsutredningen.
  • Medlem av nätverket Hilda.
Ulrika Öster
Annons
Annons