search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Adrell, Roland: Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide / Roland Adrell, Robert Moldén (2. uppl. Norstedts juridik. 288 s.)

Ahlin, Per: Juridik och politik : en introduktion (Jure. 72 s.)

Bengtsson, Bertil: Skadeståndslagen : en kommentar m.m. / Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck (6. uppl. Norstedts juridik. 539 s. Gula biblioteket)

Edmar, Malin: Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning (6. uppl. Norstedts juridik. 280 s.)

Ersättning vid personskada / Madeleine Randquist (red.) ; Magnus Granlund et al. (24. uppl. Studentlitteratur. 967 s.)

Essen, Ulrik von: Arbete i offentlig förvaltning (2. uppl. Norstedts juridik. 222 s.)

GDPR : juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen / David Frydlinger, Tobias Edvardsson, Caroline Olstedt Carlström, Sandra Beyer (Norstedts juridik. 351 s.)

Hellborg, Sabina: Diskrimineringsansvar : en civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering (Iustus. 527 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 136. Diss. Uppsala universitet, 2018)

Holmgård, Lars: Notarietvistemål (2. uppl. Norstedts juridik. 346 s.)

Kaldal, Anna: Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips / Anna Kaldal, Gustaf Sjöberg (Jure. 64 s.)

Kritiskt tänkande inom Europarätten : sex reflekterande artiklar / Jaan Paju (red.) ; Helene Andersson, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Ulf Bernitz, Claes Granmar, Björn Lundqvist (Ragulka förlag. 106 s.)

Larsson, Nils: Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken / Nils Larsson, Stieg Synnergren (6. uppl. Norstedts juridik. 313 s.)

Ledendal, Jonas: Offentlighet i det digitala samhället : vidare­utnyttjande, sekretess och ­dataskydd / Jonas Ledendal, Stefan Larsson, Joakim Wernberg (Norstedts juridik. 323 s.)

Lindahl Toftegaard, Eva: Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen (Studentlitteratur. 319 s.)

Lundqvist, Ulf: Processuella avtal i brottmål (2. uppl. Bokbyrån. 180 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Aftalelovens § 36 : fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol (København : Ex Tuto, 2017. 512 s.)

Olsen, Lena: Kommunikationssamhället i juridiken (Iustus. 145 s.)

Parment, Anders: Marknadsföring (2. uppl. Studentlitteratur. 498 s.)

Påhlsson, Robert: Konstitutionell skatterätt (4. uppl. Iustus. 137 s.)

Rådman, Fredrik: Uppgiftsutlämnande : handbok för socialtjänsten (Norstedts juridik. 129 s.)

Ågren, Jack: Brott och straff : en grundbok i straffrätt (Norstedts juridik. 127 s.)

Österberg, Tommy: Samfälligheter : handbok för samfällighetsföreningar (12. uppl. Norstedts juridik. 228 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons