search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

EU-parlamentet sa nej till copyrightdirektivet

EU:s omdiskuterade nya direktiv på upphovsrättsområdet, det så kallade copyrightdirektivet, fick kalla handen av EU-parlamentet. 

Kommissionen hade efter långa förhandlingar lyckats enas om ett direktiv, som tidskriften Advokaten rapporterade om i förra numret. Parlamentet beslutade dock att skicka tillbaka direktivet till fortsatt behandling. 

Copyrightdirektivet har bland annat kritiserats för att det kan leda till censur på nätet. I omröstningen röstade samtliga svenska parlamentariker nej till förslaget.

Källa: SVT Nyheter

Minskande investeringar inför kommande Brexit

Hotet om Brexit innebär att nästan hälften av företagsledarna i EU utom Storbritannien har minskat sina investeringar i Storbritannien och redan sett störningar i sina leverantörskedjor. Det visar en undersökning som advokatbyrån Baker McKenzie har genomfört bland 800 företagsledare på sex större marknader i EU27. 

I Sverige har 55 procent av de undersökta företagen redan minskat sina investeringar i Storbritannien och 47 procent har sett störningar i sin leverantörskedja.

CCBE: Hjälpa migranter ska inte vara brottsligt

I många länder pågår just nu arbete för att kriminalisera hjälp till migranter som saknar uppehållstillstånd. Insatserna inriktas främst på organiserad människohandel. CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, manar i ett uttalande till försiktighet i dessa lagstiftningsprojekt, så att de inte kommer i konflikt med den grundläggande rätten att söka rättsligt bistånd. 

I ett uttalande säger CCBE att ”ingen lagstiftning får antas som innebär, eller kan tolkas som, att den inskränker advokaters möjlighet att ge rättslig hjälp till en klient. Detta gäller oavsett hur klienten kommit in i landet”.

Annons
Annons