search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser aktuellt

Konstsamarbete kan ge inspiration

Även affärsadvokater behöver kultur. Den insikten har fått Mannheimer Swartling att inleda ett samarbete med Moderna museet.

Advokatbyrån Mannheimer Swartlings samarbete med ­Moderna museet inleddes redan 2015 och innebär att byrån bistår med juridisk rådgivning vid behov. Mannheimer Swartling berättade om samarbetet vid ett kvällsseminarium i juni.

Byråns managing partner Jan Dernestam förklarade där att ett syfte med samarbetet är att inspirera byråns anställda och delägare, och uppmuntra dem att bilda sig kulturellt. Seminariebesökarna fick sedan en presentation av den nyöppnade utställningen En resa genom träsk och förvirring med små glimtar av luft, av konstnärerna Nathalie Djurberg och Hans Berg. Därefter berättade Moderna museets chef Daniel Birnbaum och advokaterna Christian Pfeiff och Ludwig Metz om den komplicerade juridiken kring nazistulna konstverk. Frågan är högaktuell genom diskussionerna kring Oskar Kokoschkas målning ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac”, där arvingar till en judisk konsthandlare har gjort anspråk på tavlan, som ägs av Moderna museet.

Svenska vinnare i European Moot Court Competition

Svenska juriststudenten Märit Thomasdotter fanns med i det vinnande laget när processtävlingen The European Human Rights Moot Court Competition avgjordes i Europadomstolen i Strasbourg i maj. Märit Thomasdotter studerar sedan tre år tillbaka på IE Law School i Madrid, vars lag kammade hem segern i den sjätte upplagan av tävlingen.

Advokat återvänder till Konkurrensverket

Marie Östman blir ny chefsjurist på Konkurrensverket. Hon kommer närmast från arbete på advokatbyrån Vinge där hon haft inriktning på konkurrensrätt i EU och Sverige. Marie har även arbetat på Näringsdepartementet med konkurrens- och statsstödsfrågor. Hon är medförfattare till standardverket ”Konkurrensrätt – en handbok”.

Vinge prisades för jämställdhet

Advokatfirma Vinge har för sjätte gången utsetts till den advokatbyrå i Sverige som kommit längst med jämställdhetsarbetet. Utmärkelsen delades ut den 14 juni i London av European Women in Business Law Awards. Vid ceremonin utsågs även Vinges delägare Maria-Pia Hope, Christina Kokko och Charlotte Levin till IFLR 1000 Women Leaders.
Källa: InfoTorg Juridik

Två veteraner tackar för sig i disciplinnämnden

Under året har två långvariga ledamöter lämnat disciplin­nämnden: Lotty Nordling, offentlig representant i nämnden sedan 2006, och Dan Bullarbo, vald ledamot sedan 2009.
Tidskriften Advokaten frågade dem om hur de ser på sina år i nämnden.

Vad har det gett dig att sitta i disciplinnämnden?

Lotty Nordling:
– Det har gett mig en god kunskap om vardagen för advokater inom olika områden och de svårigheter och utmaningar som de ställs inför. I nämnden har det gett mig ett gott och glatt kamratskap och – minst lika viktigt – en intellektuell stimulans i de prestigelösa diskussioner på hög nivå som förekommer i nämnden och prövningsavdelningarna. 

Dan Bullarbo: 
– Jag har trivts väldigt bra med arbetet i disciplinnämnden. Diskussionerna på sammanträdena är intellektuellt stimulerande och utvecklande på alla sätt. Det har också varit inspirerande att få möjlighet att träffa och lära känna kollegor från hela landet och inom olika rättsområden. Vidare har det varit en förmån att få lära känna alla duktiga medarbetare på kansliet.

Vilka frågor har varit de svåraste att komma fram till beslut i?

Lotty Nordling:
– Jävsfrågorna har nog varit de allra svåraste.

Dan Bullarbo: 
– De svåraste ärendena att hantera tycker jag har varit de alltmer komplicerade intressekonflikts­ärendena, där det många gånger är fråga om pågående omfattande affärsjuridiska tvister. Utgången av prövningen kan få stora konsekvenser för klient, ombud och advokatbyrå.

Varför är disciplinnämnden viktig?

Lotty Nordling:
– Disciplinnämndens tillsyn och utveckling av advokatetiken är en nödvändighet för att kunna upprätthålla en fri och oberoende advokatkår.

Dan Bullarbo:   
– Disciplinnämndens verksamhet är avgörande för att upprätthålla advokattitelns kärnvärden: oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikt. Det är dessa värden och upprätthållandet av dessa som särskiljer oss från andra juristkonsulter och som gör oss konkurrenskraftiga på marknaden. Det är genom advokatetiken som det förtroende advokat­yrket åtnjuter har byggts upp.

Nya uppdrag och priser

Mikael Björk har utsetts till överåklagare och chef för Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg. Han har tidigare varit vice överåklagare vid samma utvecklingscentrum.

Jonas Trolle har utsetts till chef för Center mot våldsbejakande extremism som inrättades vid Brå den 1 januari 2018. Jonas Trolle är i dag poliskommissarie och biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm.

Advokat Erica Antonovic har av Advokatfirman Synch utnämnts till ansvarig för byråns advisory services.

Advokaten Tommy Pettersson, tidigare vid Mannheimer Swartling, börjar på Setterwalls, där han ska arbeta med EU- och konkurrensrätt.

Johan Cederblad, advokat inom arbetsgruppen miljörätt, Matthias Pannier, advokat och Rechtsanwalt verksam inom M&A, samt Richard Wessman, advokat inom immaterialrätt, har valts in som nya delägare i Advokatfirman Vinge.

Marcus Isgren har av regeringen utsetts till ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden. Marcus Isgren är i dag rådman och administrativ direktör vid Södertörns tingsrätt.

Advokat Christoffer Mangelus är ny delägare i Delphi, med ansvar för att leda och utveckla Delphi i Göteborgs M&A/corporategrupp.

Advokaterna Johanna Hållén och Martin Gynnerstedt har utsetts till delägare i Advokatfirman Fylgia.

Advokaterna Sara Axelsson, Frida Larsson, Robert Svedjetorp och Emma Svensson är nya delägare i advokatbyrån Kaiding.

Anne Ramberg diskuterade civil olydnad i SVT

SVT:s Morgonstudion den 31 juli diskuterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg civil olydnad från principiella utgångspunkter med före detta chefsåklagaren Sven-Erik Alhem. Anne Ramberg hade ett par dagar tidigare tagit upp ämnet i sin blogg och på Twitter. Inlägget fick mycket uppmärksamhet.

Även Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson uttalade för egen del på samfundets webbplats att det som sas i tweeten om en persons agerande i samband med ett försök att stoppa en utvisning inte skulle förstås som ett ställningstagande från Advokatsamfundets sida till det lagliga eller lämpliga i agerandet.

”Polisers dödsskjutningar måste utredas oberoende av polisen”

Den tragiska dödsskjutningen av en 20-årig man med Downs syndrom tydliggör behovet av en nationell enhet, fristående från polisen, med uppgift att utreda polisskjutningar med dödlig utgång eller allvarliga skador. Det skrev sammanlagt tio ­advokater och jurister vid Advokaterna Hurtig & Partners i en debattartikel i Dagens Nyheter den 8 augusti. Debattörerna lämnade i artikeln en rad förslag på hur utredningarna av polisvåld kan förbättras.

Annons
Annons
Annons