search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mari Heidenborg blir ny JK

Under hösten går JK Anna Skarhed i pension. Hon efterträds av Mari Heidenborg, justitieråd i Högsta domstolen, som ser fram emot sin nya roll.

Med uppdraget som JK byter justitierådet Mari Heidenborg inriktning efter en lång karriär inom den traditionella domarbanan. Och visst kan hon komma att sakna dömandet, säger Mari Heidenborg. Men hon tror ändå att den saknaden kommer att vägas upp av andra positiva delar i den nya rollen.

– Jag har alltid varit engagerad i frågor om rättssäkerhet och förtroendet för rättssamhället, och dess betydelse för det demokratiska styrelseskicket. När jag fick frågan om att bli JK kändes det som en möjlighet att få arbeta med dessa frågor, säger Mari Heidenborg, som tror att hennes erfarenhet av dömande i alla instanser utgör en bra grund för den nya rollen.

Justitiekansleruppdraget innehåller många olika delar. Mari Heidenborg brinner alldeles särskilt för JK:s uppdrag att värna tryck- och yttrandefriheten.

– Att se till att den inte träds för när eller utnyttjas för andra syften, det ser jag fram emot. Men också det allmänna, att vara statens företrädare till exempel i frågor om skadestånd och att ha tillsyn över myndigheter. Det är mycket viktiga frågor för att upprätthålla förtroendet för rättsstaten, fastslår Mari Heidenborg. 

Som JK kan Mari Heidenborg räkna med att synas mer i medierna. Just det är inget hon särskilt strävar efter, säger Heidenborg, som samtidigt uppskattar att vara med i det offentliga samtalet för att förklara rättsliga frågor.

– Jag har också som domare varit ute och pratat mer än vad domare i allmänhet kanske gör. Jag tycker att det är roligt, säger Mari Heidenborg.

Och juristernas röster behövs i debatten, menar Mari Heidenborg. 

– Jag är förstås helt för en fri diskussion, men vi i branschen måste vara med och bidra med vår kunskap så att det som rapporteras blir korrekt från första början. Har det väl blivit fel är det mycket svårt att rätta till, konstaterar Heidenborg. 

Mari Heidenborg tillträder som JK den första september. 

Om Mari Heidenborg

  • Jur. kand. 1987 vid Stockholms universitet, tingstjänstgöring 1987–1990 vid Södertälje tingsrätt. 
  • Efter domarutbildning i Svea hovrätt rättssakkunnig hos Justitieombudsmannen 1998–2001. 
  • Rådman vid Stockholms tingsrätt 2001–2006, chefsrådman vid Solna tingsrätt 2007–2010, hovrättslagman i Svea hovrätt 2011 och lagman vid Solna tingsrätt 2011–2016. 
  • Justitieråd i Högsta domstolen sedan 2016. Medlem av nätverket Hilda. 
  • Ordförande, särskild utredare och expert i statliga utredningar, bland annat 2014 års sexualbrottskommitté och Utredningen om ett starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.
Ulrika Öster
Annons
Annons