search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lindahls Stockholmskontor lämnar byrån

Vid årsskiftet 2018–2019 lämnar samtliga delägare vid advokatfirman Lindahls Stockholmskontor byrån. Ur kontoret växer två nya advokatbyråer.

 I mitten av juni meddelade Lindahls ledning i ett pressmeddelande att delägarna vid kontoret i Stockholm sagt upp sina delägaravtal från årsskiftet. De omkring 30 delägarna planerar sedan att dela upp sig i två nya byråer. 

I samband med beskedet lämnade Malcolm Wiberg sitt uppdrag som managing partner. Ny MP fram till och med december är David Frydlinger.

David Frydlinger har avböjt att kommentera utvecklingen vid Lindahl, med hänvisning till sina interna åtaganden inom byrån. I en intervju med nättidningen Realtid förklarar dock Malcolm Wiberg och David Frydlinger att splittringen inte beror på någon konflikt inom Lindahl, utan helt enkelt på ”olika framtidsdrömmar” inom delägarkollektivet.

Från januari 2019 kommer Wiberg och Frydlinger att verka vid varsin ny advokatbyrå. Malcolm Wiberg startar tillsammans med ett tiotal advokater en ny byrå med inriktning på immaterialrätt och processrätt, medan majoriteten av delägarna tillsammans med David Frydlinger arbetar vidare i en bred affärsjuridisk verksamhet. 

Johan Herrström, styrelseordförande i Lindahl och verksam vid kontoret i Malmö, beklagar i ett pressmeddelande Stockholmskontorets beslut, men lovar samtidigt att styrelsen ska vidta ”ett antal åtgärder för att arbetet för våra klienter ska fortgå utan störningar”.

Han meddelar också att Lindahl, som i dag har sex kontor runt om i landet, planerar för en fortsatt närvaro i Stockholm.

– Lindahl är en byrå med starka, ledande kontor på sina respektive marknader och vår verksamhet står och faller inte med denna förändring. Vår ambition på Stockholmsmarknaden är oförändrad och verksamheten i Stockholm kommer att drivas med nya krafter efter årsskiftet, säger Johan Herrström. 

Hur detta ska förverkligas, om man planerar förvärv eller nyrekrytering, är ännu oklart. 

Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med omkring 400 medarbetare varav drygt två tredjedelar är jurister. Stockholmskontoret har, enligt byråns webbplats, 168 medarbetare. Lindahl har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

Ulrika Öster
Annons
Annons